S pěti nesnadnými kusy nebude výstava UMPRUM nikdy stejná

5 nesnadných kusů + Otevřený případ není název nové detektivky, ale mezinárodní výstavy v Galerii UM. Vychází z představy o bytí „za scénou, v zákulisí“, takže se zabývá také zviditelněním pracovních postupů. Proto výstava nebude otevřena jednou vernisáží, ale prezentovaná díla se postupně složí a rozloží. Až do 30. července se tak instalace bude neustále obměňovat a poběží současně s expozicí klauzurních a semestrálních prací studentů UMPRUM Artsemestr.

Pozice děl budou po celou dobu trvání výstavy měněny tak, aby každé mohlo být viděno v určitém pořadí a ve změně konfigurace s ostatními. V různých časových intervalech budou divadelní zkoušky, malé symposium, performance a projekce měnit charakter prostoru směrem k zákulisí, jevišti, hledišti a vyšetřovací místnosti, aniž by se význam prostoru usadil zcela v jedné či druhé kategorii.

Po dobu trvání výstavy bude jedna část prostoru použita pro otevřené vyšetřování, výzkum věnovaný práci a vlivu významné české scenáristky, kostýmní výtvarnice, dramaturgyně, režisérky a umělkyně Ester Krumbachové (1923–1996). Tato kontinuální rešerše, realizovaná společně se studenty, pozvanými hosty a zainteresovanou veřejností, bude ve výstavě různě zjevná a intenzivní a bude ovlivňovat vše přítomné v prostoru ve společné touze spatřit jinou osobu skrze vlastní práci. Odhalí také „horor“, který může provázet podmínky jejího vznikání.

Video Události v kultuře
video

5 nesnadných kusů + Otevřený případ v Galerii UM


UMPRUM se nově pyšní i zlatou medailí za grafický design. Získala ji absolventka Barbora Toman Tylová za monografii typografa Oldřicha Hlavsy. Kniha nazvaná Jde o to, aby o něco šlo, s podtitulem Typograf Oldřich Hlavsa poprvé souhrnně představuje obsáhlou grafickou tvorbu autora, jehož dílo tvoří důležitou kapitolu v dějinách českého grafického designu druhé poloviny 20. století.