Tělo se stalo slovem a Brikcius vítězem Seifertovy ceny

Šestadvacátým majitelem Ceny Jaroslava Seiferta byl jmenován dramatik a publicista Eugen Brikcius. Porota ocenila jeho knižní soubor A tělo se stalo slovem. Laureát převezme ocenění v listopadu z rukou pražské primátorky spolu s finanční odměnou.

Mohutný svazek Brikciusova souborného básnického, prozaického a esejistického díla vydalo před dvěma lety nakladatelství Větrné mlýny.

„Porota v Brikciusovi, mimo jiné prvosignatáři Charty 77, spatřuje nejen básníka osobitého rukopisu, nýbrž i performera a umělce v širším slova smyslu. Jeho rozsáhlé literární, kunsthistorické i mystifikační dílo představuje zvláštní, originální a těžko napodobitelnou hodnotu české, ba středoevropské literatury a kultury obecně,“ uvedla Nadace Charty 77, která ocenění udílí už od roku 1986.

Brikcius k sobě přitáhl pozornost v 60. letech, kdy organizoval výtvarné happeningy, na něž po nucené emigraci navázal až po roce 1989. S komunisty se potýkal už jako maturant, na vysokou školu jej tak přijali až v roce 1966. Po čtyřech semestrech studia pražské filozofické fakulty pak zamířil na dva roky na londýnskou univerzitu. V roce 1973 skončil za „hanobení Sovětského svazu“ ve vězení. Tři roky po podpisu Charty zamířil umělec do emigrace, usadil se v Rakousku a také dokončil v Londýně svá studia.

Ve Vídni pracoval jako úředník, který zároveň tvořil. Jeho latinsky psané básně se ale ke čtenářům mohly dostat jen prostřednictvím samizdatu. Po pádu komunismu začal v Česku publikovat – ať už knížku se Šrutovými překlady latinských básní Cadus rotundus Sud kulatý, Eugeniální verše, Mesón El Centro nebo Platný příběh.