Kde je pivovar, tam netřeba pekaře, potvrzuje Praha u piva

„To pivečko, to věru nebeský je dar...“ zaznívá od spisovatele Karla Altmana, který je podepsán u nové publikace Praha u piva. Milovníci zlatého moku v něm najdou historii pražských lidových hostinců, hospod, šenků a pivnic zhruba od poloviny 19. do poloviny 20. století.

Karel Altman / Praha u piva
Zdroj: Nakladatelství Vyšehrad

Altman knihou navazuje na monografii Zlatá doba štamgastů pražských hospod z roku 2003. Dílo mělo takový úspěch, že jsou jeho výtisky beznadějně rozebrány.

Ukázka: Karel Altman / Praha u piva 6.50 MB

Praha u piva není bezcílné plkání nad českou alko-kulturou. „Zabývá se historií a kulturním významem piva jakožto nejrozšířenějšího nápoje v rozsáhlém spektru hostinských zařízení hlavního města. Zvláštní pozornost je věnována podnikům, kde bylo pivo na čepu, zejména pak legendárním pražským pivovarským pivnicím,“ píše v anotaci nakladatelství Vyšehrad, u něhož kniha vychází.

Kromě zkoumání samotného národního pitiva, vzal autor pod drobnohled také jeho konzumenty. Zkoumá tak štamgasty a druhy lidí jednotlivých hostinců. Zároveň vykresluje roli piva při utváření společenského života ve městě. Altman publikaci složil po mnohaletém bádání, při němž analyzoval dobové prameny, avšak přesto ji napsal tak, aby byl její obsah přístupný široké čtenářské obci.