Podívejte se: Jak se nádraží Bubny promění v Památník ticha

Praha - Cestu k památníku ukazuje nejen svým názvem aktuální výstava na Novoměstské radnici v Praze. Přestavuje proměnu, kterou by mělo projít nádraží Bubny. Jeho novým využitím má být Památník ticha, centrum diskuse o šoa a jeho odkazu.

Z bubenského nádraží odcházely v letech 1941 až 1945 transporty pražských Židů do ghett v Lodži a Terezíně. Během druhé světové války bylo z tohoto místa deportováno na 50 tisíc židovských občanů. „Je spousta památníků minulosti. Byly doby, které budovaly památníky budoucnosti. Co potřebujeme dnes - památník současnosti. Místo, kde se o stigmatech minulých a současných dá otevřeně mluvit,“ domnívá se Pavel Štingl, ředitel obecně prospěšné společnosti Památník Šoa Praha. 

Ta je realizátorem proměny nádraží Bubny, smlouvu o pronájmu uzavřela s Českými drahami na padesát let. Dnes nefunkční objekt se má stát platformou s výukovými programy, stálými i sezonními výstavami a prostorem pro setkávání a diskuse. Aktuální výstava přibližuje architektonickou koncepci památníku a seznamuje s projektem stálé expozice. Studii přestavby objektu připravuje architektonická kancelář Romana Kouckého; projekt zajišťuje ateliér Deltaplan. 

Takhle vypadá nádraží Praha-Bubny dnes:

A takhle jej vidí projekt revitalizace:

Výstava Cesta k památníku je v pořadí pátou prezentací revitalizace bubenského nádraží. Na Novoměstské radnici bude zdarma k vidění do začátku února. 

Z výstavy Cesta k památníku - proměna nádraží Praha-Bubny na Památník ticha
Zdroj: Památník Šoa Praha

V březnu pak organizátoři chystají položit „základní kolej“ přestavby nádraží, již připravují už od roku 2012 - odhalením sochy od akademického sochaře Aleše Veselého. Monumentální, dvacet metrů vysoký objekt v podobě koleje zvedající se k nebi připomíná Jákobův žebřík. Stát bude na místě, kudy deportovaní Židé před více než sedmdesáti lety procházeli.

Vizualizace projektu Památník ticha ve videu: