Cenu F. X. Šaldy dostane Jan Štolba

Praha - Laureátem Ceny F. X. Šaldy za rok 2006 se stane esejista, básník a hudebník Jan Štolba. Nadační fond Společnosti F. X. Šaldy ocenil jeho soubor esejů Nedopadající džbán a jeho soustavné kritické sledování české soudobé poezie.

Cena nesoucí jméno významného českého kritika je udělována za a mimořádný počin v oblasti umělecké kritiky. Pořadatelé letošního laureáta odmění ve středu v rezidenci pražského primátora.

V letošním roce (22. prosince) uplyne 140 let od narození a 4. dubna uplynulo 70 let od úmrtí českého kritika F. X. Šaldy, po němž je cena pojmenována. V tomto výročním roce po letech cenu F. X. Šaldy získává literární kritik.

Jan Štolba, který v září oslaví 50. narozeniny, publikuje své texty v časopisech Literární noviny, Týden či Host. Čtenářům předkládá mnohostranný obraz české poezie, který ji vyzvedá z její pozice zbytné ozdoby přítomnosti. Štolbovy reflexe dávají čtenářům možnost objevit poezii jako potřebu a nutnost naší současnosti, míní porota.

Pražský holešovický rodák Jan Štolba prošel řadou hudebních souborů - byl členem Originálního pražského synkopického orchestru, kapely Krásné nové stroje, Jazzfonického orchestru, Quel Jazz, dua s Alanem Vitoušem, Vlasta Třešňák Bandu a dalších. Od 90. let píše fejetony a literární a filmové recenze.

V samizdatové Edici Petlice vydal cestovní Deník pro Marcelu Šternovou (1986), v Kolářově pracovní pařížské Edici K první sbírku Čistá vrána (1987). V polovině 90. let začal publikovat oficiálně, vydal prózy Provazochodcův sen (1995) a Město za (1997), sbírky básní Bez hnutí křídel (1996), Nic nemít (2001), Den disk (2002). K vydání připravuje sbírku Hřebeny. Od poloviny 90. let žije střídavě v Praze a v Austrálii.

Součástí letošního udělování ceny je dar fotografie Ivana Pinkavy, která se zároveň stává prvním dílem zakládané fotografické sbírky Nadačního fondu Společnosti F. X. Šaldy. Jako dar laureátovi bude také provedena skladba Marka Kopelenta.