Hans Rottenhammer, žádaný - zapomenutý - znovuobjevený

Praha - Ve Šternberském paláci v Praze na Hradčanech se v úterý otevírá výstava Hans Rottenhammer, žádaný - zapomenutý - znovuobjevený, která přiblíží dílo významného, i když dlouho opomíjeného renesančního umělce. Hans Rottenhammer významně ovlivnil kabinetní malířství 17. století.

Těžištěm komorní výstavy je řada děl zapůjčených ze zahraničí. Samostatný oddíl představuje výběr z kreseb Hanse Rottenhammera a z grafických listů vytvořených podle jeho děl z Grafické sbírky NG.

Hans Rottenhammer (1564 až 1625) dosáhl úspěchu a uznání především jako figurální malíř, autor drobných kabinetních maleb na mědi s christologickými a mytologickými náměty, proslulých v Římě a Benátkách stejně jako v Antverpách, Augsburgu nebo v Praze. V Římě, kde žil Rottenhammer od jara 1594 do podzimu 1595, začal spolupracovat s Paulem Brilem (1554 až 1626) a Janem Brueghelem starším (1568 až 1625).

Brueghel a Bril se věnovali krajinomalbě - vytvářeli k Rottenhammerovým figurálním kompozicím krajinné pozadí. Již v roce 1595 se však jejich cesty rozdělily. Bril zůstal v Římě, Brueghel odešel do Antverp a Rottenhammer do Benátek, kde více než deset let vedl malířskou dílnu. Protože však zájem o jejich společná díla neutichal, spolupracovali na dálku tak, že si mezi sebou zasílali měděné destičky s rozpracovanými obrazy.

Mezi sběrateli, kteří vyhledávali Rottenhammerova díla, byli například císař Rudolf II. nebo mantovský vévoda Ferdinando Gonzaga. Pro Rudolfa II. Rottenhammer pracoval také jako umělecký agent - mimo jiné mu pravděpodobně zprostředkoval koupi Růžencové slavnosti Albrechta Dürera.

V Nizozemsku bylo Rottenhammerovo dílo ještě dlouhou dobu měřítkem kvalitní kabinetní malby. Jeho tvorba se odrazila v díle Adama Elsheimera, Hendricka van Balena nebo Pietera Paula Rubense. V roce 1606 se vrátil do Augsburgu; slábnutí zraku a pití alkoholu způsobilo, že přestal pracovat, poslední léta svého života strávil v chudobinci. Další generace zapomněly brzy po Rottenhammerově smrti na jeho význam pro evropské umění. Od 19. století byl vnímán jen jako německý malíř, který působil v Itálii.

Hans Rottenhammer, žádaný - zapomenutý - znovuobjevený

Přehlídku pořádá Národní galerie v Praze (NG) a je reprízou výstavy, která se na podzim konala v německém Lemgu. Její nejvýznamnější exponáty doplňují díla z NG a ze Slezského zemského muzea v Opavě.