Český Krumlov oslaví 700 let existence

Český Krumlov – Někdejší sídlo Rožmberků a později Schwarzenberků, Český Krumlov, si připomene 700. výročí vzniku. Hlavní okamžik oslav by měl nastat 2. srpna, toho dne v roce 1309 Jindřich I. z Rožmberka signoval listinu, ve které označil Český Krumlov za město. Vznik Krumlova si budou místní připomínat také v červnu při Slavnostech pětilisté růže a na konci srpna při Svatováclavských slavnostech. Kulturní akce ke kulatému výročí však budou probíhat celý rok.

Oslavy 700. výročí založení se budou prolínat tradiční akcí v průběhu celého roku. Od května do prosince bude vystavena zakládací listina, v září by měla vyjít také kniha věnovaná krumlovské historii. Žáci a studenti budou zase soutěžit na téma Český Krumlov v roce 2099, v němž vyjádří své představy a přání o budoucnosti města.

„Je to příležitost ohlédnout se za úžasnou historií našeho města. Uvědomit si, jak šel čas, co nám tu minulé generace zanechaly a také se podívat dopředu,“ řekla o výročí místostarostka Jitka Zikmundová. Radnice vyčlenila v rozpočtu na oslavy 800 tisíc korun a téměř stejnou částku chce získat z dalších zdrojů. Celkové náklady na všechny akce odhaduje na 1,5 milionu.

Další jubileum, a to 130 let od svého založení, oslaví letos také městská knihovna. V té souvislosti se chystá odborná konference pro knihovníky.

Český Krumlov
Český Krumlov