Neúnosná něha dráždí v Galerii 5. patro

Praha - Právo na existenci, přijetí, důvěra, limity, hranice, teritoria, bloky, emoce, tělo, duch, agrese, násilí, umírání, smrt - to jsou některá klíčová slova a slovní spojení, jež ve výtvarném výrazu zpracovávají dva autoři vystavující společně v Galerii 5. patro v Myslíkově ulici v Praze 1. Pražák Tomáš Císařovský a Slovenka Dorota Sadovská se sešli v jedné výstavní síni, aby ukázali své osobité vnímání tezí - všichni jsme učiněni tělem, sdílíme tělesnost, přes všechna zmatení dob, myslí i smyslů zůstává lidské tělo a jeho řeč poměrně univerzálně srozumitelné. Řeč těla nebo práce s tělem se nabízí jako povzdech, ale i jako činnost k poznávání sebe a druhých, ve smyslu terapeutickém i významech tento smysl přesahujících.

Tomáš Císařovský vystavuje akvarely z rozsáhlé řady Helfenberg, která vznikla v tomto rakouském městě během loňských prázdnin. Odpočinkovou atmosféru by v nich však divák hledal marně, naopak. „Loňské léto jsme vzpomínali na čtyřicáté výročí ruské okupace a ve mně se mísily zasuté vzpomínky z dětství se zkušeností z dnešní doby. Agrese a násilí ať už ve skryté, nebo v obnažené podobě je stále s námi přítomná. Takže reálné situace z příchodu cizích armád, zvůle násilí a bezmocné uhranutí občanů se mi mísilo s výjevy ze současné doby,“ uvádí cyklus výtvarník.

„Autor je znám především jako malíř velkých pláten a vyznavač olejomalby, ale spontánnější akvarely mají v jeho tvorbě již pevné zařazení. Akvarel s jeho bezprostředností si dokonce pro určitý okruh témat vyhrazuje, jak říká, otevírá mu cestu a zároveň se již děje. V helfenbergské řadě jsou tak příběhy, nebo spíš jednotlivé zlomky vyprávění doslova ztělesněny svými lidskými představiteli, a zároveň jeden každý lze číst jako samostatnou a zřetelně aktuální moralitu,“ říká k výstavě její kurátorka Lucie Šíklová.

Dorota Sadovská vypráví příběhy tělesnosti přes symboliku, kulturu a pocity těla i barev. Na začátku nového tisíciletí se tématu tělesnosti věnovala v cyklu Světci. V současném cyklu kreseb akrylem na plátno s názvem Drawing-pin téma těla a jeho řeči dále rozvíjí. Nejde tu o individuální intimitu, nabízí se zde obecná, tedy společná intimita těla. Lidské postavy fungují jako figuranti, obrazy zase jako symboly pro intimní postoje, situace či vztahy, ne nepodobné tarokovým kartám.

Tomáš Císařovský / Helfenberg
Tomáš Císařovský / Helfenberg
Více fotek
  • Tomáš Císařovský / Helfenberg autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/807/80656.jpg
  • Tomáš Císařovský / Helfenberg autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/807/80654.jpg
  • Dorota Sadovská / Drawing-pin autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/807/80664.jpg