Údolí suchých kostí přinese …příští vlna/next wave

Praha -  Festival divadelního okraje a kulturní alternativy …příští vlna/next wave… zahajuje svůj 16. ročník. Během sedmi dnů představí desítky souborů a uměleckých osobností české nezávislé scény, přičemž program patří k nejrozsáhlejším v dosavadní historii této přehlídky. Festival letos obsáhne kromě inscenací nezávislého divadla v českých a světových premiérách i velké operní oratorium. Připomenuto bude umění ve veřejném prostoru. Nebudou chybět prezentace mladých a zatím opomíjených uměleckých komunit či připomínka výročí úmrtí Petra Lébla.

Profilovým projektem festivalu je pražská premiéra opery-oratoria Vladimíra Franze Údolí suchých kostí, která se uskuteční 7. října v prostoru Pražské křižovatky v Kostele sv. Anny. Soubor Ars Brunensis Chorus nastudoval pod režijním vedením Lindy Keprtové, choreografa Davida Strnada a pod taktovkou dirigenta Dana Kalouska nové dílo se starozákonním námětem proroka Ezechiela. Libreto k oratoriu napsal Rostislav Křivánek.

„V Údolí suchých kostí si klademe zásadní otázku: Kdyby došlo ke znovustvoření lidí, dopadlo by to stejným debaklem? Vnitřní život lidí totiž nějakým způsobem bez vnitřní víry odumírá, upadá a stává se pustším a pustším. Na konci opery ještě, aby toho nebylo málo, dokonce sbor klade impertinentní otázku: “A čemu věříš ty, Bože?," přiblížil uchopení tématu Franz. V rámci slavnostního večera festival ocení mimořádné počiny v oblasti alternativního divadla v roce 2009.

Video Vladimír Franz a Vladimír Hulec hosty Událostí v kultuře
video

Vladimír Franz a Vladimír Hulec hosty Událostí v kultuře

„Motto letošního ročníku …mezi životem a smrtí… odkazuje na hraniční okamžiky mezi životem a smrtí divadla, mezi životem a smrtí společnosti, mezi životem a smrtí člověka,“ řekl k dramaturgii sedmi festivalových dnů kurátor Vladimír Hulec. Blok v Divadle Na zábradlí bude 9. října věnován výročí deseti let od odchodu režiséra Petra Lébla.

„K jeho přípravě jsme vyprovokovali osobnosti s odlišnou divadelní zkušeností. Původní kusy speciálně pro tento večer připravují jak členové uměleckého souboru Divadla Na zábradlí, například Ivana Slámová, Magdaléna Sidonová a Jiří Ornest, dále performer a hudebník Alex Švamberk a Pražské komorní divadlo,“ dodal Hulec.

Samostatnou dramaturgickou linkou „umění ve veřejném prostoru“ budou projekty, happeningy a audiovizuální akce v rámci programové řady Kontejnery umění. Festival jejich prostřednictvím vtrhne do pražských ulic. Řada z nich oživí piazzettu u Národního divadla a náplavku na Rašínově nábřeží. Událostí se má stát vystoupení členů ORTO-DA Theatre - jednoho z nejvýraznějších souborů izraelské nezávislé scény s cenami ověnčeným projektem Stones/Kameny.

Mezi samostatné projekty, k jejichž vzniku festival přispěl či se podílí na jejich premiéře, patří hit sezony - projekt La Putyka Rostislava Nováka a inscenace Bez země českofrancouzského souboru Décalages.