Oldřich Mikulášek - adresát korespondence i života

Brno – 26. května uplynulo sto let od narození Oldřicha Mikuláška. Moravské zemské muzeum v Brně u té příležitosti připravilo výstavu nazvanou Adresát Oldřich Mikulášek. Představuje na ní moravského básníka jako adresáta korespondence, rozhodnutí nakladatelů, příjemce obdivných dopisů, redakčních honorářů i jako adresáta společenských podnětů a životních událostí.

„Některé jeho vlastnosti mě štvaly, pochopitelně, jako normální ženu,“ zavzpomínala na Mikuláška na vernisáži výstavy jeho manželka Věra. „Ale dodnes si vážím jeho čestnosti. On nikdy nelhal a nikdy se nebál.“

Při vytváření koncepce výstavy vycházeli autoři především z části Mikuláškovy pozůstalosti, která je uložena v oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea a kterou tvoří bohatá korespondence. Právě na ní, jak koneckonců napovídá název, je poštovně stylizovaná výstava postavena. Zachycuje tak nejen podstatné tvůrčí okamžiky Mikuláškova života, ale mimoděk i společenské a politické souvislosti, které ilustrují i portréty státníků na poštovních známkách.

Video Reportáž Ley Surovcové
video

Reportáž Ley Surovcové

„Máme tu rukopisy, portréty a karikatury od Viléma Reichmanna, několik svazků časopisu Host, jehož byl Mikulášek redaktorem…,“ vyjmenovává autorka výstavy Hana Kraflová, co vše si mohou návštěvníci prohlédnout.

Pro výstavu bylo vybráno přes padesát textových dokumentů – především dopisů, jejichž odesílateli jsou významní čeští literáti, jako například František Halas, Jaroslav Seifert, Ludvík Kundera nebo Egon Hostovský. Výstava Mikuláška ale představuje nejen jako spisovatele a redaktora, ale zachycuje ho i v soukromém životě. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout i mnohé dosud nepublikované fotografie z básníkova mládí nebo jeho rodinného archivu.

Kde: Moravské zemské muzeum v Brně, Palác šlechtičen; kdy: do 25. 9. 2010.

Oldřich Mikulášek
Oldřich Mikulášek