Mahlerovské výročí připomíná po minci a růži i film

Praha – Život Gustava Mahlera od jeho narození a školních let přes studia ve Vídni a skladatelské a dirigentské působení na různých místech Evropy sleduje dokument nazvaný jednoduše Gustav Mahler. Dominantní složku snímku, který natočil režisér Petr Ruttner, tvoří hudba. Dokumentární film se bude promítat především na akcích souvisejících s letošním mahlerovským rokem, který je připomenutím 150 let od narození tohoto skladatele a dirigenta.

„Kraj, kde se Mahler narodil a kde vyrůstal, znám poměrně důvěrně, takže pro mě nebylo těžké se soustředit na to, co film obsahuje, to znamená na jeho vztah ke krajině a inspirační zdroje,“ uvedl režisér snímku Petr Ruttner.

Mahler se narodil v židovské rodině v Kalištích u Humpolce. Byl vychováván jihlavskými hudebníky a velmi citlivě vnímal lidovou hudební kulturu kraje, která se odrážela i v jeho tvorbě. Po studiích na vídeňské konzervatoři nastoupil dirigentskou dráhu. Zavedla ho do Lublaně, Lipska, Hamburku, byl kapelníkem Metropolitní opery v New Yorku.

Video Reportáž Martiny Čurdové
video

Reportáž Martiny Čurdové

Velmi usiloval o post ředitele Státní opery ve Vídni, kvůli němuž přestoupil na katolickou víru. Mahlerův celoživotní zápas s vírou mezi judaismem a křesťanstvím je jednou z linií, kterou dokument sleduje.

„Už jako chlapec zpíval v křesťanském kostele, uchvátila ho hudebnost křesťanských obřadů. Někteří mají snahu říkat, že konvertoval ke katolictví účelově, ale s tím nemohu jednoznačně souhlasit. Kdyby se s ním vnitřně neztotožnil, nemohl by napsat úchvatný závěr Druhé symfonie, Vzkříšení,“ domnívá se Ruttner.

Mahler patří k nejhranějším autorům, o jeho renesanci se v 80. letech minulého století postaral Leonard Bernstein i čeští dirigenti Rafael Kubelík a Václav Neumann. „Byť je Mahler z přelomu století, je maximálně moderní, a pokud jeho hudbu posloucháte víckrát, najednou vám jeho témata znějí známě. Řekla bych až rouhačsky, že je populární skladatel, jeho tvorba mi připomíná film. Pokud třeba poslouchám Symfonii č. 1, vidím Felliniho Amarcord,“ odhaduje Jana Černá, jednatelka Společnosti Gustava Mahlera, proč publikum jeho hudbu dobře přijímá.

Ke 150. výročí hudebníkova narození přichystala Společnost Gustava Mahlera řadu akcí. Kromě hudebního festivalu v Jihlavě, který vyvrcholí 7. července, v den Mahlerova narození, open air koncertem, také vydala pamětní minci nebo nechala vyšlechtit růži. Více o mahlerovských akcích