Královský sňatek: Eliška a Jan u kamenného zvonu

Praha – Až do ložnice novomanželského páru Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny zavede návštěvníky výstava Královský sňatek v Domě U Kamenného zvonu. Národní muzeum, Archiv hl. m. Prahy a Galerie hl. m. Prahy projektem připomínají sedm set let, které 1. září uplynuly od významné historické události, jež otevřela novou kapitolu dějin Českého království a také lucemburské dynastie. Tři potomci Elišky a Jana usedli postupně nejen na český trůn, ale i na trůn Říše římské.

Dům U Kamenného zvonu, místo konání výstavy, je původně gotický městský palác, který je možno považovat za součást městské královské rezidence, upravené pro mladé královské manžele v prvním období po jejich příchodu do Prahy.

Výstava je instalována ve všech expozičních prostorách domu, od suterénu po druhé patro. V prvním patře připomene prvního českého krále z rodu Lucemburků a jeho rodinu, představí i osobnost královny Elišky, její přemyslovské kořeny a hlavní protagonisty královského dvora.

Video Rozhovor s Klárou Benešovskou
video

Rozhovor s Klárou Benešovskou

Rozhovor s Klárou Benešovskou

3.11.2010

Královský sňatek

Reportáž Luďka Jíry

Ústředním exponátem je český královský poklad, nalezený ve Slezské Středě. „Jde patrně jen o část pokladu českých králů, která byla, zřejmě Karlem IV., dána do zástavy,“ uvedla autorka výstavy Klára Benešovská. K pokladu patří i svatební koruna, která byla zvolena emblémem výstavy.

Návštěvníci budou moci obdivovat také krásu královských pečetí a zlatnického umění, dozví se o pokladech mincí, ukrytých v Janově době v Praze i mimo Prahu, zastaví se v původní soukromé kapli nad vzácnými relikviáři, zhotovovanými pražskými zlatníky. Nahlédnou do dobových iluminovaných rukopisů a budou sledovat dramatické děje rodiny Jana Lucemburského při výpravě za císařskou korunou do Říma v letech 1310–1313, zachycené v obrazové kronice objednané arcibiskupem trevírským, Balduinem Lucemburským, bratrem císaře Jindřicha VII.

Svatba Jana Lucemburského…

2… s Eliškou Přemyslovnou se konala na konci léta roku 1310 ve Špýru. Ve slavnostním průvodu a bohatě vybavena dorazila Eliška k lucemburskému dvoru, kde již byla netrpělivě očekávána. Vpředvečer sňatku římský král Jindřich VII. Lucemburský, Janův otec, předal svému synovi vládu nad českým královstvím a ruce snoubenců spojil kolínský arcibiskup Jindřich z Virneburku. Svatebním dnem bylo stanoveno úterý 1. září 1310, kdy byli Jan a Eliška před oltářem špýrského dómu slavnostně oddáni mohučským arcibiskupem Petrem z Aspeltu. Následovala hostina a oslavy pokračovaly celý týden. Více o svatbě si můžete přečíst v příloze, v textu autorky výstavy Kláry Benešovské.

Dobový historický kontext bude představen ve druhém patře domu. Návštěvníci se zde seznámí s architektonickou podobou zástavby pražského území mezi Pražským hradem a Vyšehradem v roce 1310 a blíže poznají životní styl Pražanů na konci 13. a v první polovině 14. století. Jejich život bude dokumentován předměty denní potřeby pocházejícími zejména z archeologických výzkumů, fragmenty dobových staveb, listinnými dokumenty, některými uměleckými předměty, ale i prezentací fyzických modelů a využitím počítačové animace.

Prologem výstavy je expozice v Lapidáriu Národního muzea na pražském Výstavišti. Zaměřena je na kamenosochařství a dekoraci architektury za vlády posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků na českém trůně. K nejvýznamnějším exponátům patří torzo sochy bosého světce, monumentální svatostánek s oltářní schránkou z kostela Na Zderaze a nový archeologický nález náhrobní desky mladého muže z Kutné Hory.

Výstava je otevřena do 5. prosince bude přístupná široké veřejnosti, od tohoto data do 6. února ji budou moci z technických důvodů navštívit jen objednané skupiny. Výstava Královský sňatek trvá také do 6. února, mediálním partnerem projektu je Česká televize. Více informací o výstavě najdete na internetovém speciálu.