Za půvabem Káhiry stačí zajet do Brna

Brno – Velkoformátové černobílé fotografie v Moravském zemském muzeu ukazují bohatství Káhiry, které často zůstává běžnému návštěvníkovi egyptské metropole skryto. Architektonické zajímavosti si mohou zájemci prohlédnout na výstavě nazvané Káhira – skrytý půvab islámské architektury do konce října. Tematicky členěná expozice ukazuje nejen dlouhý příběh urbanistického vývoje města, ale přináší také údaje o typech staveb a jejich funkci.

Zdroj: Moravské zemské muzeum Autor: Jan Cága

Káhiru lze podle pořadatelů výstavy považovat za studnici pokladů islámské architektury, jejíž jednotlivé slohy se vyvíjely od příchodu arabských muslimských vojsk do Egypta roku 641 n. l. přinejmenším do konce osmanské vlády v závěru 18. století. Stará Káhira, zapsaná do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, nebyla, na rozdíl od jiných islámských metropolí, nikdy zničena vpádem vojsk, proto se tu dochovaly stavby i z nejstarších období arabského osídlení.

„Architektonicky nejvýznamnější bylo období dynastie Mameluků, tedy období přibližně 13. až 15. století, které v Káhiře zanechalo nejvýraznější architektonické stopy. Vznikaly nejen významné náboženské stavby, ale i civilní. Je to architektura, kterou návštěvníci Káhiry znají, protože je výrazná, například střídáním žlutého a červeného zdiva,“ upozornil komisař výstavy Petr Kostrhun.

Video Rozhovor s Petrem Kostrhunem
video

Rozhovor s Petrem Kostrhunem

V centru zájmu stojí náboženské i veřejné stavby, rezidence nebo pro výzdobu islámské architektury typické téma ornamentu. Každá stavba na výstavě je časově zařazena, což umožňuje i srovnání úrovně stavitelství v Egyptě a v českých zemích ve stejném období.

O hektar napřed

„Minimálně do přelomu prvního tisíciletí byla islámská architektura zcela jednoznačně na vyšší úrovni než evropská,“ dodává Kostrhun. „Například v období první poloviny 9. století vznikají v Čechách, na Moravě, na Slovensku první skromné kamenné stavby spojené s příchodem cyrilometodějské mise. V té době v Káhiře vznikají už velmi významné náboženské objekty, mešity o rozloze téměř jednoho hektaru, vyzdobené nádhernými arkádami s lomeným obloukem, což je architektonický prvek, který se v evropské architektuře objevuje až o dvě stě let později.“

Součástí expozice jsou i ukázky užitého umění: keramiky, kovových nádob, skla a nábytku vznikajícího v Egyptě nebo do Egypta dováženého z jiných oblastí islámského chalífátu. Černobílou výstavu oživuje barevná fotografická publikace Káhira – architektura a umění islámského velkoměsta autorů Štěpána Macháčka, Hany Novákové, Hany Benešovské a fotografa Jana Brodského.

Výstava vznikla ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Káhira – skrytý půvab islámské architektury
Káhira – skrytý půvab islámské architektury
Více fotek
  • Káhira – skrytý půvab islámské architektury autor: Jan Cága, zdroj: Moravské zemské muzeum http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2341/234064.jpg
  • Káhira – skrytý půvab islámské architektury autor: Jan Cága, zdroj: Moravské zemské muzeum http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2341/234066.jpg
  • Káhira – skrytý půvab islámské architektury autor: Jan Cága, zdroj: Moravské zemské muzeum http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2341/234062.jpg