Jan Rudolf Bys: Ptactvo v přírodě

Tématem dalšího dílu z cyklu Národní galerie nikdy nezavírá, který přináší společně s NG portál ČT24, je obraz Ptactvo v přírodě od významné osobnosti pražské malby 17. století Jana Rudolfa Byse. Typ malby označovaný jako ptačí skupinové portréty je malířská kategorie, která byla velmi oblíbená zejména v Nizozemí. Do Čech ji přinesl právě Jan Rudolf Bys, do té doby zde podobné náměty nebyly příliš pěstovány. Bysovy obrazy disponují velkou pečlivostí i znalostí autora v oblasti přírodovědy - ptactvo odpovídá středoevropskému regionu a reálná je i zobrazovaná potrava. Většina kompozic je vytvořena v párových protějšcích. O detailech Bysových obrazů pohovoří kurátorka Sbírky starého umění NG v Praze Andrea Rousová.

Andrea Rousová je kurátorkou Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. Specializuje se na malířství 17. a 18. století v Čechách a Holandsku. Kromě stálé expozice ve Schwarzenberském paláci připravila i dvě samostatné výstavy (Petr Brandl - malíř neřestí pozemských, 2003 a Tance a slavnosti 16.-18. století, 2008).

Přehled všech dílů naleznete zde.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Ptactvo v přírodě
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Ptactvo v přírodě

Seriál Národní galerie nikdy nezavírá pokračuje opět v neděli 12. června. Tématem dalšího dílu bude obraz Simeon s Ježíškem od barokního malíře Petra Brandla. Detaily k uměleckému dílu přinese kurátorka Sbírky starého umění NG v Praze Andrea Rousová.