Václav Vavřinec Reiner: Orfeus se zvířaty v krajině

Příběh bájného thráckého pěvce Orfea z Ovidiových proměn byl oblíbenou látkou v literatuře i ve výtvarném umění již od starověku. Svým zpěvem a hrou na lyru vnášel do přírody mír a harmonii, byl schopný pohnout balvany a přiměl i rostliny a stromy, aby se kolem něho seskupovaly. Zvířata na čas odkládala své nepřátelství a okouzleně mu naslouchala. Orfeovi se podařilo obměkčit svým zpěvem i vládce podsvětní říše Háda a jeho manželku Persefonu, když se snažil vysvobodit z říše mrtvých svou milovanou choť Euridiku, jež byla uštknuta zmijí…

Orfeův kult vplynul také do raně křesťanského učení církevních otců. Hrdina byl nazírán jako prefigurace Krista, především díky své schopnosti vnášet mír a harmonii do světa lidí a zvířat, a jeho působení na zvířata tak bylo přirovnáváno ke Kristově působení na hříšníky. Velkého rozkvětu se orfeovské téma dočkalo s nástupem renesance. V 16. a 17. století byl uctíván jako patron hudby, řečnictví a poezie, v širším kontextu jako představitel humanity nebo jako symbol civilizace. V barokní době už často ideový podtext vyprchává a nezřídka se jedná jen o efektní prezentaci rozličných zvířecích druhů a lidské figury v krajině.

Jedním ze tří nejvýznamnějších umělců barokního malířství v Čechách, po Škrétovi a Brandlovi, z nichž také čerpal, byl Václav Vavřinec Reiner. Významnou součástí Reinerovy tvorby je kromě freskařství a sakrální malby též krajinomalba, která se rozvíjí od začátku až do konce jeho umělecké dráhy. Do doby kolem roku 1720 bývá řazeno jeho dílo zobrazující Orfea se zvířaty v krajině. O ojedinělé a zcela zvláštní enklávě v Reinerově díle i o autorovi samotném pohovoří v rámci cyklu Národní galerie nikdy nezavírá kurátorka Marcela Vondráčková.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Orfeus se zvířaty v krajině
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Orfeus se zvířaty v krajině

Marcela Vondráčková je kurátorkou Sbírky starého umění. Vystudovala obor Dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze (1996), kde absolvovala i doktorské studium (2005). Specializuje se na malířství 17. a 18. století v Čechách, podílela se kurátorsky i autorsky na řadě výstavních projektů NG.

Na další díl seriálu Národní galerie nikdy nezavírá, který připravil společně s NG v Praze portál ČT24, se můžete těšit opět v neděli 11. září. Všechny předešlé díly naleznete zde.