Na Křivoklátu je tento týden hostem Marie Stuartovna

Praha – Divadelní soubor Ty-já-tr připravil pro letošní ročník Divadelních slavností historické drama Friedricha Schillera Marie Stuartovna. Za příznivého počasí se hraje přímo na hradbách Křivoklátu, v případě deště se inscenace přesouvá do krytého sálu v galerii. Zájemci mohou Schilerův kus vidět ještě 17. srpna od 19:30 a na 18. srpna jsou připravena dokonce dvě představení první od 18:30, druhé začíná ve 22:00.

Režisér inscenace David Kraus ve svém pojetí podtrhl konflikt moci a svědomí, nenávisti a lásky, chladnokrevnosti a vášní v příběhu dvou královen Alžběty Anglické a Marie Skotské. „V politickém boji, stejně jako v reálném životě, odjakživa čest a základní principy morálky zvůli moci snadno podlehnou. V takových vítězstvích spočívá lidské štěstí? Není lépe za možnost s čistým svědomím podívat se sama sobě do tváře třeba i položit život?“ ptají se inscenátoři.

„Marie Stuartovna je pro nás především tragédií o tom, jak touha po moci a moc sama deformuje charakter lidí za cenu opuštění základních morálních hodnot. Schiller na příkladu královen ukazuje zápas moci a bezmoci, v němž vítězící moc založená na podvodech, intrikách, lži a nenávisti a znamená vlastně morální prohru člověka. Ve skutečnosti vítězí láska (a víra v Boha) a čisté svědomí, třeba probolené až k smrti a dokonce smrtí vykoupené. Téma, které je dnes, o pár století později, na naší politické scéně více než aktuální,“ doplnil Kraus, který je zároveň i překladatelem hry i autorem scénické úpravy.

Video Marie Stuartova na Křivoklátu
video

Marie Stuartova na Křivoklátu

Friedrich Schiler / Marie Stuartovna: režie a úprava David Kraus, účinkují: Ty-já-tr - K.O. - Praha - Radka Tesárková, Ivana Krausová, Lukáš Kunst, Josef Hervert, Filip Sychra, Stanislav Oubram, Lucie Stropnická, Jiří Novotný, Tomáš Vlček a další. 

O divadelních slavnostech 

Divadelní slavnosti si kladou za cíl uvádět divadelní cykly v prostorech, které k tomuto účelu nebyly určeny (site specific projekty) a to především v objektech se zvláštní historickou a kulturní hodnotou. Cílem sdružení je oživit tyto objekty jinou než muzejní činností, nahlédnout a využít jejich genia loci, oživit jejich kulturní nabídku a umožnit návštěvníkům prožít hodnotu těchto míst nově, neobvykle, spojit umělecký a kulturně historický prožitek. 

V těchto intencích vznikl ojedinělý projekt realizovaný divadelním souborem Ty-já-tr – Křivoklátské divadelní slavnosti, který se na hradě Křivoklát odehrál již devětkrát. Osmý ročník – nazvaný Divadelní slavnosti – přinesl řadu novinek. Hrálo se nejen na hradě Křivoklátě, ale také na dalších památkových objektech – Třeboni, Žlebech a kromě památkových objektů se Divadelní slavnosti v roce 2011 uskutečnily i na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou.