Zlíchovský retábl

S monogramistou IP se dostáváme na samý konec instalace v klášteře sv. Anežky České. Díla tohoto vynikajícího řezbáře jsou instalována v kontextu ostatních výjimečných děl umění tzv. podunajské školy, což je středoevropský fenomén první čtvrtiny 16. století. Národní galerie patří mezi tři světová muzea, která vlastní signovanou práci tohoto mistra.

Střední části Zlíchovského retáblu dominuje Kristus, jenž je zobrazen jako vítěz nad smrtí. Na přímluvu Panny Marie se ujímá rytíře a zachraňuje ho pro život věčný. O dalších částech díla i o symbolech a atributech pohovoří kurátorka Sbírky starého umění NG Štěpánka Chlumská.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Zlíchovský retábl
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Zlíchovský retábl

Národní galerie nikdy nezavírá a neděle 18. listopadu není výjimkou. Společně s kurátorem Tomášem Hladíkem se podíváme na Sv. Jana Nepomuckého od Ignáce Františka Platzera. Všechny předešlé díly naleznete zde.