Adventní koncerty na ČT: Poslouchejte a pomáhejte

Praha - Blížící se Vánoce jsou spojeny mimo jiné s dobrými skutky a k těm, kteří pomáhají, se v předvánočním čase připojuje i Česká televize. Spolu s ní i její diváci, kteří mohou přispět na každoroční veřejnou sbírku během Adventních koncertů. Vysílány budou v přímém přenosu vždy každou neděli od 17:00 na ČT1.

Adventní koncerty mohli diváci České televize sledovat poprvé v roce 1991. Od té doby sbírka pomohla 85 neziskovým organizacím a rozdělila více než 145 milionů korun. V letošním, dvaadvacátém ročníku mohou diváci přispět na projekty a činnosti vybraných neziskových organizací, které pomáhají lidem v nouzi, věnují se lidem sociálně vyloučeným, lidem s tělesným a mentálním handicapem, znevýhodněným dětem nebo seniorům.

Jak můžete pomoci? Přispějte na Konto Adventních koncertů u Komerční banky: č. ú. 933011/0100.

Nebo pošlete SMS zprávu: DMS ADVENT na číslo 87777. Číslo je stejné pro všechny operátory. Cena DMS je 30 Kč plus DPH, příjemci vaší pomoci obdrží nejméně 27 Kč.


1. Adventní koncert (2. 12.) v Tereziánském sále Břevnovského kláštera je věnován občanskému sdružení APPN Praha. Tato agentura pro neslyšící zajišťuje tlumočnické služby, podporované zaměstávání, vzdělávací kurzy a právní poradnu. Ze získaných peněz by chtěla podpořit projekt Bezbariérové nemocnice pro neslyšící - vybavit 76 hlavních nemocnic v okresních městech a 6 pražských nemocnic telefonem či tabletem, který umožňuje videohovor, a tím zprostředkovat neslyšícím občanům okamžitou komunikaci se zdravotníky.

Účinkují: Jan Potměšil, Marta Kubišová, Jan Kačer; I. Kahánek, J. Fišer, T. Jamník, Musicagaudeans, K. Štolba, Verner collegium, Anda Louise Bogza, pěvecký sbor Rolnička, M. Abroš a Z. Ambrošová.

Adventní koncerty - projekt ČT
Adventní koncerty - projekt ČT

2. Adventní koncert (9. 12.) podpoří z kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí občanské sdružení Hvězda ve Zlíně. Sdružení provozuje domácí hospicovou péči, denní stacionář pro mentálně a kombinovaně postižené, sociálně–terapeutické dílny a domov seniorů. Finanční prostředky budou využity na zajištění stravování pro všechny klienty ve vlastní kuchyni. Tím sdružení do budoucna ušetří několik set tisíc korun ročně na svých výdajích.

Účinkují: Jan Potměšil, Táňa Fischerová, Marta Kubišová, Jan Kačer; J. Šonský, G. Tiefuhr, B. Rabas, M. Kejmar, P. Eret, F. Leblois, Cancioneta Praga, České noneto, L. Brabec, Ž. Vokálková a A. Poláčková.

3. Adventní koncert (13. 12.) rozezní Pražskou Loretu. Přispět by chtěl občanskému sdružení Ratolest Brno, které pomáhá znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám. Provozuje nízkoprahová zařízení a prostředky z koncertu by chtělo využít na tuto činnost, kterou by jinak kvůi sníženým dotacím museli omezit.

Účinkují: Jan Potměšil, Marta Kubišová, Jan Kačer; komorní soubor Pro Anima, pěvecký sbor Rosa, Collegium pražských trubačů, Š. Heřmánková, M. Laštovka, V. Roubal, R. Rejšek a P. Pomkla.

4. Adventní koncert (23. 12.) podpoří občanské sdružení Neratov, které pomáhá opuštěným dětem prostřednictvím pěstounské péče a lidem se zdravotním postižením zřízením chráněného bydlení a chráněných dílen. Příspěvky z Adventního koncertu v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně jsou určeny na dostavbu, která by zvýšila kapacitu jedné z chráněných dílen, vytvořila tak další pracovní místa a prostor pro prodej výrobků těchto dílen.

Účinkují: Jan Potměšil, Marta Kubišová, Jan Kačer; I. Ženatý, J. Boušková, A. Bárta, Z. Plech, J. Král, Lyra da Camera a Barocco sempre giovane.

Pokud jste už dříve přispěli anebo i pokud byste rádi přispěli letos, podívejte se, jak probíhaly Adventní koncerty 2011 a kam putovaly peníze z této charitativní akce:

Video Vzpomínka na Adventní koncerty 2011
video

Vzpomínka na Adventní koncerty 2011