Kvítek líbezný, anebo pivo, pot a nátělník?

Praha - Příspěvkem k zanedbávanému „studiu muže“ je publikace českého autorského kolektivu, která se zabývá vývojem maskulinní identity z historického hlediska. Knihu Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Metody, koncepty, perspektivy vydalo Nakladatelství Lidové noviny a více o ní a možná i o mužích se dozvíte v reportáži Ondřeje Moravce.

Video Kniha o vývoji obrazu maskulinity
video

Kniha o vývoji obrazu maskulinity