Také Stevie Wonder podepsal úmluvu o snadnějším přístupu slepců ke knihám

Marrákeš - V marockém Marrákeši se podařilo dohodnout na nové mezinárodní úmluvě o ochraně autorských práv ve prospěch zrakově postižených osob. Deset dní o tom v Maroku jednalo na osm stovek zástupců z více než 180 států a dnes podepsali konečnou dohodu. Považují ji za historické vítězství pro distribuci literárních děl ve formátu určeném pro slepce. Slavnostního podpisu se zúčastnil i slepý americký zpěvák a skladatel Stevie Wonder.

Světová organizace na ochranu duševního vlastnictví (WIPO) se o nové smlouvě snažila dohodnout mnoho let a až nyní se podařilo najít kompromis přijatelný pro všechny. Usnadňuje šíření děl v audio podobě nebo přepsaných Braillovým písmem, aniž by byla porušena autorská práva.

Dosud se při šíření děl postupovalo podle Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886. Podle ní je k jakémukoli šíření zapotřebí souhlasu autora a často je třeba také uhradit poplatky. I tato úmluva sice umožňuje výjimky, ale jejich podobu stanovovaly jednotlivé země samy. Francis Gurry z WIPO řekl, že dohoda z Marrákeše činí výjimku univerzální.

Kniha pro nevidomé
Kniha pro nevidomé

Na světě je 314 milionů osob se zrakovým postižením a 90 procent z nich připadá na rozvojové státy. Ročně se vydává ve formátu, který je pro tyto osoby vhodný, pouze pět milionů knih. Jak řekl Gurry, výměnu děl mezi jednotlivými státy dosud blokoval nesoulad mezi legislativou jednotlivých zemí.

„Nová smlouva vytváří nový systém výměny. Slepec ze Senegalu nebo z Maroka bude moci například požádat o zaslání kopie nějakého díla z Francie,“ vysvětlil Gurry.