Ve Zlaté kapličce se hraje již 130 let

Praha - Národní divadlo, které bylo poprvé otevřeno 11. června 1881 Smetanovou Libuší a záhy kompletně vyhořelo, se svého druhého otevření dočkalo 18. listopadu 1883. V tento den si nejenom připomínáme znovuotevření, zároveň nám na mysli zcela jistě vytane způsob, jakým byla naše zlatá kaplička po požáru vystavěna. Obrovská vlna občanské solidarity a peněžní sbírky umožnily otevřít budovu již dva roky po ničivé pohromě. Ve stejný den slaví třicáté narozeniny i Nová scéna ND.

V rámci takto významného výročí divadlo připravilo mimořádný program, který zahrnuje jak divadelní představení, tak výstavu i prohlídku. Oslavy byly v podstatě zahájeny v sobotu 16. listopadu, kdy v rámci projektu Noc divadel mohli zájemci zažít bezplatné komentované prohlídky historické budovy i Nové scény a seznámit se též s principy Laterny magiky.

Ve večerních hodinách pak byla na piazzetě před divadlem otevřena výstava 130 let Národního divadla, která připomíná významné či zajímavé události ze života české první scény. „Nevyhýbali jsme se ani kontroverzním chvílí historie divadla. Byť ta výstava není příliš velká, myslím, že je signifikantní pro vývoj české kultury,“ upozornil ředitel Národního divadla Jan Burian. 

Bohatý obrazový materiál z archivu ND přibližuje herecké osobnosti i výrazné inscenační počiny, jakož i dokumenty, které dokládají přesah do kulturně společenského života národa. V této souvislosti se například diváci mohou pobavit střídáním politických garnitur v prezidentské lóži či se seznámit s takzvaným záborem Stavovského divadla nebo vidět zlatou kapličku v průběhu generální rekonstrukce na přelomu 70. a 80. let minulého století. Expozice bude přístupna do 10. prosince.

„Z materiálů, které máme v archivu, vyplývá, že oslava k znovuotevření začala již v poledne slavnostními projevy. Zajímavá je poznámka pod čarou z plakátu, kde je sdělení, že pozváni byli členové sboru divadla a ti, kteří se o znovuotevření významně zasloužili, jinak nikdo jiný. Večer pak zazněla Libuše, stejně jako při prvním otevření. Divadlo za ty dva roky doznalo změn, například vzniklo propojení Prozatímního divadla s novou budovou a také s přilehlým domem, kde se vybudovalo divadelní zázemí,“ přiblížila historickou dobu archivářka ND Marie Hradecká.

Video Rozhovor s archivářkou Marií Hradeckou a ředitelem NS Štěpánem Kubištou
video

Rozhovor s archivářkou Marií Hradeckou a ředitelem NS Štěpánem Kubištou

Rozhovor s archivářkou Marií Hradeckou a ředitelem NS Štěpánem Kubištou

STU6-18.11.13

Rozhovor s ředitelem ND Janem Burianem

Zároveň v rozhovoru pro ČT24 připomněla obtíže při hašení požáru, kdy hasiči nebyli v dosahu, a když konečně dorazili, hadice nového hasičského vozu byly příliš krátké a nedosáhly hladiny Vltavy, takže se hašení tragicky prodloužilo. Sbírka na obnovu pak započala bezprostředně. „Traduje se, že herečka Sklářová-Malá, která byla tehdy jako malá holčička přítomna tragédii, začala první obcházet s čepicí přihlížející,“ doplnila Hredecká.

Jan Burian, ředitel Národního divadla, o výročí: „Myslím, že to je příležitost uvědomit si, že na počátku naší státnosti a samostatnosti stálo kulturní sebevědomí a profesionální umění. To je zpráva, která není tak úplně v evropských zemích obvyklá a je to zpráva, která svědčí i o kvalitě společenského a duchovního života našich předků v tehdejší době.“


Idea zbudování českého Národního divadla má kořeny v 70. letech 18. století. Silnou podporu získala po roce 1848, kdy byl ustanoven Sbor pro zřízení Národního divadla. Základní kámen byl položen na celonárodní slavnosti 16. května 1868, finance byly získávány prostřednictvím peněžní sbírky. Během dokončovacích prací však 12. srpna 1881 divadlo kompletně vyhořelo a díky již zmíněné vlně občanské solidarity, především české šlechty, i novým peněžním sbírkám a také pojistce mohla být budova znovu otevřena 18. 11. 1983. V průběhu 130 let se pod hlavičku Národního divadla zařadily také Stavovské divadlo (1920), Nová scéna (1977–1983) a Státní opera (2012).

Jako připomínku roku 1883 vydalo Národní divadlo ve spolupráci se společností Národní pokladnice exkluzivní pamětní medaili. Tato limitovaná oficiální emise obsahuje úplně první vyobrazení opony Vojtěcha Hynaise na pamětní medaili a je k dostání v pokladně ND. K dispozici je i doplněné vydání publikace Národní divadlo před oponou autorky Dany Flídrové.