Přednáška z Univerzity Karlovy: O částicích

Univerzita Karlova podporuje celoživotní vzdělávání pravidelnými přednáškami pro veřejnost. Sledovat je můžete v přímém přenosu i na webu ČT24. V pondělí 9. prosince se jaderný fyzik Ivan Wilhelm věnoval Nobelově ceně za fyziku 2013. Záznam přednášky najdete v tomto článku. 

Video Přednáška Ivana Wilhelma
video

Přednáška Ivana Wilhelma

Anotace: Nobelova cena za fyziku byla v roce 2013 udělena Peteru Higgsovi a Françoisi Englertovi za teoretickou předpověď částice, která je nositelem takzvaného silného působení mezi částicemi mikrosvěta. Přednáška předního odborníka (a bývalého rektora Univerzity Karlovy) je příspěvkem k objasnění významu této předpovědi i jejího experimentálního potvrzení. Uvádí základní důvody, proč k němu došlo po padesáti letech, stručně popisuje využitý urychlovačový komplex, detekční systémy, vhodné k identifikaci procesů, definujících Higgsův boson a výpočetní kapacity, potřebné ke zpracování experimentálních dat. V závěru je pak uveden stručný pohled na současný stav poznání v oblasti fyziky částic i výhled otázek a problémů, které tento obor předkládá.

O přednášejícím: prof. Ing. IVAN WILHELM, CSc. (*1942) vystudoval jadernou fyziku na Fakultě technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze, poté začal na této fakultě pracovat a věnoval se popisům průběhů jaderných reakcí. V roce 1967 přešel na Matematicko-fyzikální fakultu UK, kde se předmětem zájmu týmu, v němž pracoval, stalo studium alfa-rozpadu těžkých atomových jader po záchytu neutronu. V experimentech, které prováděli, prokázali emisi řady „exotických“ atomových jader a stanovili jejich základní fyzikální vlastnosti. V posledních letech vedl experimentální tým, který se věnoval studiu spinových závislostí sil v nukleon-nukleonovém rozptylu při nízkých energiích. Současně se podílel na přípravě a realizaci detektorových soustav zařízení ATLAS pro experimenty v CERNu. Od roku 1990 do roku 1999 byl ředitelem Nukleárního centra UK, v letech 1994 až 2000 působil ve funkci prorektora UK, od r. 2000 do r. 2006 ji pak z pozice rektora vedl.

Kde: Zelená posluchárna Karolina, Univerzita Karlova, Praha.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: