Hus asi neodvolá. To musíme řešit, šéfe!

Brno – Jan Hus byl v Kostnici odsouzen k smrti, a pokud své učení neodvolá, bude upálen. Mezitím vypuká panika v mediálním týmu císaře Zikmunda Lucemburského. Ten Husovi slíbil bezpečnou cestu do Kostnice. Co udělat, aby neutrpěla panovníkova reputace? Ptá se brněnské Divadlo Feste v nové inscenaci Husina. V premiéře ji uvádí 5. listopadu - 600 let přesně od zahájení kostnického koncilu.

„Odvolal?“ „Ne. On je ten Hus celkem konzistentní chlapec.“ Mediální groteska Husina popisuje kostnický koncil s Janem Husem dnešní optikou. Pro císaře Zikmunda Lucemburského by se slib bezpečné cesty pro populárního kazatele, který má být upálen, mohl stát politickou sebevraždou. „Víte, šéfe, ono to snadno může vypadat, že jste si nad tím Husem alibisticky umyl ruce. Slíbil jste mu politickou ochranu, a on teď bude hořet. To je třeba rychle řešit,“ zní v císařově mediálním štábu.

„Během zkoušení byly volby, takže jsem se díval, jak blbě poradci radí. Ti politici někdy vystupovali absolutně mimo sebe. Bylo vidět, že jsou ovlivňováni mediálním poradcem a vypadlo to hrozně,“ myslí si herec Tomáš Sýkora, který ve hře ztvární právě jednoho z poradců.

Autorem představení Husina je sociolog médií, publicista a pedagog Jakub Macek. Po Emilu Háchovi se ve druhé hře napsané pro Divadlo Feste věnuje další výrazné postavě z české historie. „Na historických tématech mě baví to, že když jde člověk trochu pod povrch historických událostí, začnou se vynořovat drobnosti a souvislosti, se kterými si jako vypravěč můžu zlovolně hrát,“ vysvětlil Macek.

Divadelní hra ukazuje intriky a mediální kličky, a i když jde o Husa, on sám se ve hře ani jednou neobjeví. "Padala na mě tíseň ohledně toho, jak funguje kolektivní rozhodování – nikdo nakonec není konkrétně vinen tím, že chlap jde na hranici, ale to rozhodnutí přesto padne, protože objektivně přece nelze jinak," dodal autor.

Video Divadlo Feste uvádí hru Husina
video

Divadlo Feste uvádí hru Husina

Divadlo Feste uvádí hru Husina

Historik František Šmahel: Husa chtěl málokdo upálit

Zikmund superstar? Se s tim smiř!

Císař Zikmund je pro svou historickou úlohu, kterou sehrál v osudu Jana Husa, laiky často zavrhovanou postavou. I přesto Divadlo Feste pokládá provokativní otázku: pohřbil Husa Lucemburský, nebo naopak? „Líbí se mi, že člověk může navrtat některé zavedené a bezpečné představy, které o historických postavách diváci mají. Za Háchu nám nemálo lidí poměrně emotivně nadávalo – že prý obhajujeme kolaboranta, že prý čemusi sloužíme, že jsme neuctiví vůči zlé době. Třeba se nám podobných milých reakcí zaslouženě dostane i za neúctu vůči Husovi,“ očekává Macek.

Zikmund a Hus

Jan HusKostnický koncil byl svolán na naléhání římského krále Zikmunda a měl ukončit neúnosný stav rozkolu západní církve, reformovat ji a odstranit hereze. Proces s Janem Husem tak byl sice významný, ale nikoliv jediný úkol koncilu. Jan Hus se do Kostnice vydal právě na Zikmundovo pozvání. Na cestu mu panovník vystavil glejt, který Husovi zaručoval bezpečnou cestu do Kostnice a zpět. Církevní soud se ale Zikmundově pravomoci vymykal. Panovník, kterému je někdy laiky přičítána vina za Husovu smrt, se naopak zasloužil o zmírnění Husovy vazby, vymohl mu několik veřejných slyšení a navíc koncilem po mnoha letech ukončil rozkol v církvi.


Není to poprvé, co se Zikmund Lucemburský objevil doslova v hlavní roli. Zřejmě největší popularitu panovníkovi zajišťuje ilustrátor Jaz, který vydává komiksové stripy Opráski sčeskí historje. Ironicky, s nadsázkou a často v kontextu aktuálního dění připomíná historické události a postavy. A nejvýraznější figurou celého komiksu se stal právě Zikmund Lucemburský, v autorském pojetí ovšem „Zmikund Lucemburski“.

„Každá druhá událost, která se v českých dějinách udála, má nějakou návaznost na Zikmunda Lucemburského nebo Jana Husa. Je to gravitační střed českých dějin,“ uvedl už dříve Jaz. Hus se stal zase nedávno hrdinou celovečerního animovaného filmu Pavla Koutského Husité a Česká televize připravuje o tomto reformátorovi celovečerní film s Matějem Hádkem v hlavní roli.