Střed zájmu: Kultura 360° - konference o české kultuře

V jakém stavu je česká kultura? Co nabízí a co potřebuje? Nový pohled na kulturu - koncept kulturních a kreativních průmyslů - představila celodenní konference Střed zájmu: Kultura 360°, kterou 4. prosince pořádal Institut umění. Sledovat jste ji mohli také v přímém přenosu na webu ČT24. Záznam si přehrajte v tomto článku. 

Zdroj: Institut umění - Divadelní ústav
Video ZÁZNAM konference
video

ZÁZNAM konference

Koncept kulturních a kreativních průmyslů (KKP) zkoumá stav kultury z mnoha úhlů - tržního, veřejného, neziskového. Konference představuje cíle a výstupy výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. A to jak na úrovni regionů, tak jednotlivých odvětví.

PROGRAM

Zahájení; host: Miroslav Rovenský, náměstek ministra kultury ČR 

Představení cílů a výstupů projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR; host: Eva Žáková, vedoucí projektu a Institutu umění

Význam mapování na místní úrovni a hlavní zjištění ze Zlína a Zlínského kraje, host: Lia Ghilardi, Noema Research and Planning Ltd., UK

Kulturní kalkulačka: jak spočítat multiplikační dopady kulturní akce; host: Tereza Raabová, Institut umění

Panelová diskuse o zkušenostech a zjištěních mapování KKP ve Zlíně, Brně, Pardubicích a Plzni; Účastníci: Richard Vodička, Fakulta multimediálních komunikací, UTB Zlín; Jan Blažek, Little Greta, Zlín; Tereza Chrástová, Kancelář strategie města, Brno; Zdeňka Kujová, manažerka v kultuře a kreativních odvětvích; Lucie Břízová, vedoucí Oddělení kultury a cestovního ruchu, Pardubice; Michaela Mixová, Plzeň – EHMK 2015; Petr Návrat, OnPlan; Eva Žáková, Institut umění. Moderátor: Ondřej Černý, ředitel Českého centra v Mnichově.

Prezentace přínosů a potřeb jednotlivých odvětví;

  • design: Jana Vinšová, manažerka CZECHDESIGN; 
  • architektura: Igor Kovačevič, ředitel Centra pro středoevropskou architekturu, Česká komora architektů
  • trh s uměním: Jiří Fajt, ředitel Národní galerie
  • knihy a tisk: Martin Vopěnka, předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů
  • scénická umění: Jana Návratová, Taneční sekce Institutu umění
  • hudební průmysl: Oldřich Bajer, hudební producent
  • videohry: Pavel Barák, předseda sdružení České hry
  • film: Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie

Panelová diskuse o průřezových tématech KKP (vzdělávání, domácí tvorba a produkce, export); účastníci: Jiří Fajt, Igor Kovačevič, Oldřich Bajer, Jana Návratová, Helena Bezděk Fraňková, Eva Žáková. Moderátorka: Šárka Havlíčková.