Přednáška na webu: Svátek světel

Po přednáškách věnovaných křesťanským svátkům přiblížila Univerzita Karlova ve svém cyklu pro veřejnost také židovské svátky. O chanuce promluvil v pondělí 15. prosince religionista Pavel Hošek. Jeho přednášku bylo možné sledovat v přímém přenosu na webu ČT24. V tomto článku najdete záznam.

Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Přibližně v době křesťanských Vánoc slaví věřící Židé osmidenní svátek světel, zvaný chanuka. Tento svátek už více než dva tisíce let připomíná osvobození Židů od nadvlády syrských okupantů a znovuposvěcení Hospodinova chrámu v Jeruzalémě. V této přednášce jde o historické a náboženské kořeny svátku, o rozmanité způsoby jeho slavení a také o nejdůležitější tradice a obyčeje, spojené s jeho slavením v židovských rodinách a obcích minulosti i současnosti.

O přednášejícím: doc. Pavel Hošek, Th.D., (*1973) je vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK. Zabývá se vztahem teologie a vědy o náboženství a předpoklady mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Cesta ke kořenům: odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé (2010), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (2012), Kouzlo vyprávění (2013) a Cesta do Středu skutečnosti (2014).

Připomeňte si předchozí „sváteční“ přednášky z Univerzity Karlovy:

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete zde.