Středy na AVU: Rané koláže Jiřího Koláře

1 + 1 = 3. Výsledek tohoto příkladu se pokusil 17. prosince obhájit při své přednášce teoretik výtvarného umění Tomáš Pospiszyl. Jeho příspěvek, zařazený do přednáškového cyklu Středy na AVU, se věnoval skladebným principům a obrazové montáži v raných kolážích Jiřího Koláře. Poslechnout jste si jej mohli také v přímém přenosu na webu ČT24. V tomto článku najdete záznam

Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Koláže Jiřího Koláře vzniklé do roku 1953 představují rozsáhlý, přesto málo probádaný celek. Přednáška se pokusí tento materiál prezentovat, charakterizovat a vztáhnout k širšímu uměleckému kontextu. Kolářovo rané dílo se vizuálně podobá nejen dobové evropské koláži, ale souvislosti najdeme i s filmovou a literární tvorbou mezinárodního modernismu.

Středy na AVU pořádá Vědecko-výzkumné pracoviště AVUKde a kdy: Aula Akademie výtvarných umění v Praze (3. patro), U Akademie 4, Praha 7; vždy od 18:00.

Záznamy všech dosavadních přenosů z cyklu Středy na AVU najdete zde.