Berlínská knihovna ukrývala senzační nález. Kniha plná alchymie posouvá historii Krkonoš

Kniha Vlachů, nedávno nalezená v Berlínské státní knihovně, posouvá známé dějiny Krkonoš. Původně se nejstarší písemné informace o lidské činnosti v horské oblasti datovaly od poloviny 16. století, díky nálezu se ale posouvají o stovku let dříve. V 15. století se do Krkonoš vydávali lidé z Itálie kvůli cenným kovům. Spolku v Trutnově se podařilo získat kopii knihy, zkoumat ji tak mohou historici.

Video Studio ČT24
video

Studio ČT24: Kniha Vlachů posouvá dějiny Krkonoš

Zdroj: ČT24

Objev Knihy Vlachů způsobil mezi krkonošskými historiky senzaci. „Jedná se o objev zcela zásadní, sám jsem tím byl zcela nadšen,“ přiblížil archivář Státního okresního archivu v Trutnově Pavel Zahradník.

Pramenů, vázajících se k hluboké historii území, se totiž mnoho nedochovalo. Zničeny byly během pohnutých událostí 20. století, zejména také ale v pobělohorské době. Drtivá většina literatury, z pohledu církve označené za kacířskou, byla tehdy likvidována.

Krkonoše začali lidé osidlovat v 16. století, přicházeli kvůli dřevařství zejména z rakouských zemí. „Právě vlašská knížka dokazuje, že i předtím v horách probíhal jistý ruch v souvislosti s hledáním drahých kovů a minerálů,“ uvedl Zahradník.

Kromě popisu Krkonoš obsahuje i alchymistické texty

Část knihy je napsaná německy, část latinsky. Výzkumníci se teď soustředí na její německou část. „Pracujeme na překladu první části rukopisu. Další části jsou psány latinsky, ty jsou pro nás zatím tajemstvím, co vlastně obsahují. Jsme si ale zcela jisti, že obsahují alchymistické a magické texty,“ popsal Zahradník.

Kniha nejspíš vznikla z pera Antonia Vale, na začátku textu se totiž označil jako její autor. „Je to skutečná historická postava, byl měšťanem Bratislavy. Mimo jiné je mu připisována i řada alchymistických textů, které rukopis také obsahuje,“ popsal Zahradník. Kvůli dvoujazyčnosti knihy ale mohlo být nakonec autorů více.

Alchymistické spisy obsahují i nákresy
Zdroj: ČT24

Trasu, kterou autor prošel před pěti sty lety, lze dnes následovat

Díky rukopisu lze například dohledat původ řady místopisných názvů, obsahuje také dobové mapy území. Na některá místa se lidé mohou vydat i dnes – po stovkách let. Antonio Vale v knize mapuje svou vlastní cestu, která začínala na Jelení hoře a končila v dnešní polské Szklarske Porębě.

„Po cestě míjí několik milníků a značek v terénu. Podle textu se to dá skutečně dnes ještě projít. Můžu potvrdit, že i některé vlašské značky se dochovaly do dnešních dnů,“ uvedl předseda spolku Trutnov – město draka Otto Šternberk.

Spolek se chystá Knihu Vlachů vydat i s výtahem z její objemnější části, alchymistických textů. Originál by mohl být k vidění už příští rok.

Rukopis obsahuje i mapy, řada zaznamenaných míst stále existuje
Zdroj: ČT24