S budováním rychlého internetu pomohou obcím regionální koordinátoři, plánuje ministerstvo

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce vybudovat síť regionálních koordinátorů Broadband Competence Office (BCO), která bude pomáhat starostům menších obcí s výstavbou vysokorychlostních sítí i při jednání s investory. Vedle centrální pražské kanceláře má fungovat 13 krajských územních koordinátorů. Projekt vznikl na základě memoranda o spolupráci, které MPO uzavřelo se Svazem měst a obcí, oznámili zástupci ministerstva a obcí.

Ilustrační foto
Zdroj: Reuters Autor: George Frey

V centrále BCO budou pracovat čtyři pracovníci s dlouholetou praxí v telekomunikacích a zkušenostmi z výstavby sítí elektronických komunikací. V regionech budou koordinátoři, kteří mají zkušenosti jak s prací pro obec, kraje či fondy, tak s výstavbou místních sítí.

„Koordinátoři z BCO budou krajům a obcím radit kromě liniových staveb například s aktualizací územních plánů, pomáhat při jednání s investory, orgány a institucemi EU, s tipy na využívání dotací a dalších finančních nástrojů,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Koordinátoři budou rovněž podporovat agregaci poptávky po vysokorychlostních službách či usilovat o odstraňování překážek a snižování investiční náročnosti.

Česko chce být podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) světovým inovačním lídrem a k tomu potřebuje mít v celé zemi funkční digitální infrastrukturu. Spolupráce při jejím budování by měla mimo jiné zjednodušit přístup na městské pozemky a nemovitosti, a ve výsledku tak urychlit připojení na internet všech subjektů v daném místě.

Ministerstvo chce také spolu se svazem měst a obcí pořádat společné akce v jednotlivých krajích, kde se starostové dozví, jak budování digitální infrastruktury postupuje a další potřebné informace.

S budováním vysokorychlostních sítí počítá Akční plán 2.0 a materiál Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR. Aktuálně se chystá Národní plán rozvoje sítí VHC.