Rekordním tempem klesá počet lidí, kteří mají potíže se splácením dluhů

Příznivý stav českého hospodářství a nízká nezaměstnanost vedou k tomu, že klesá počet lidí, kteří mají potíže se splácením dluhů. Z údajů, které v pátek zveřejnily Bankovní a Nebankovní registr klientských informací, vyplývá, že příznivý trend pokračuje už 14 čtvrtletí v řadě, nyní ale nabral rekordní tempo. 

Počet lidí, kteří mají problém se splácením dluhů na spotřebu, se letos ve třetím čtvrtletí meziročně snížil o 60 tisíc na 211 tisíc. Počet těch, kteří nespláceli úvěry určené na bydlení, dosahoval 17 837, tedy meziroční pokles o 4,4 tisíce. 

Objem ohroženého dluhu tak klesl o 5,3 miliardy na 31,2 miliardy korun. Do tohoto dluhu se počítají úvěry, u kterých nebyly zaplaceny tři po sobě následující řádné splátky nebo byly zesplatněny (poskytovatel půjčky zrušil dlužníkovi výhodu splátek a požadoval dluh v plné výši k určitému datu zpět, včetně veškerých úroků z prodlení a dalších sankcí).

„Počet lidí, kteří nezvládají splácet hypotéky a úvěry ze stavebního spoření, klesá už 14 čtvrtletí v řadě. (…) Ve třetím čtvrtletí 2019 se jejich počet snížil meziročně dokonce o pětinu. Za posledních pět let se tak počet lidí, kteří nezvládali splácet úvěry na bydlení, snížil o celou polovinu.“

Lenka Novotná

výkonná ředitelka Bankovního registru klientských informací

Klesá také počet těch, kteří nejsou schopní splácet své úvěry na spotřebu. Meziročně se počet těchto klientů snížil o 22 procent, tedy o 60 tisíc. 

„Předpokládáme, že pokles počtu lidí, kteří nesplácí své krátkodobé úvěry, může ještě nějakou dobu pokračovat, ovšem velký prostor pro další snižování není. Zastavení tohoto trendu indikuje objem ohroženého dluhu, který stále klesá, ale pomaleji než dříve,“ řekl výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací Jiří Rajl.  

Nejhůře splácejí své úvěry mladí lidé 

Z údajů registrů vyplývá, že nejrizikovějšími klienty jsou pro banky a ostatní finanční instituce obecně mladí lidé do 24 let. Naopak nejlepšími klienty, z pohledu schopnosti splácet své závazky, bývají třicátníci a čtyřicátníci.

Situace se přitom liší podle toho, zda se jedná o úvěry na bydlení, nebo o úvěry na spotřebu. „U úvěrů na spotřebu jsou mladí lidé jednoznačně nejrizikovější skupinou. Jeden nebo více svých úvěrů na spotřebu řádně nesplácí necelých 15 procent klientů do 24 let a celková nesplácená částka dosahuje šest procent celkového dluhu této věkové skupiny,“ uvedl Rajl.

U úvěrů na bydlení je situace o něco komplikovanější. Mladí lidé do 24 let mají sice v rámci věkových skupin nejvyšší míru delikvence – své úvěry nesplácí tři procenta z nich – ale podíl nespláceného dluhu u nich není tak vysoký jako u jiných věkových skupin. Lidé do 24 let nesplácejí 0,67 % objemu dluhu na bydlení, u lidí mezi 45 a 54 lety činí objem nespláceného dluhu 0,69 %. U lidí nad 55 let dosahuje dokonce 1,5 procenta celkového dluhu.