Více peněz i převod na akciovou společnost. Experti navrhovali změny ve fungování Ředitelství silnic a dálnic

Počátkem týdne získalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nového šéfa. Pavol Kováčik chce zavést nové formy práce, které mají zintenzivnit a urychlit dopravní výstavbu. Jan Kudrna z VUT Brno, Fakulty stavební a z Výzkumného centra AdMaS se však domnívá, že úspěch ŘSD bude záležet hlavně na rozsahu dostupných finančních prostředků i třeba na tom, zda si nastaví systém pravidelného zlepšování, podobně jako je tomu v zahraničí. Uvedl to v pořadu Devadesátka ČT24

Video 90’ ČT24 - Stav silnic a dálnic v Česku
video

Devadesátka ČT24: Stav silnic a dálnic v Česku

Kudrna připomněl, že ještě v roce 2012 hospodařilo ŘSD se 115 miliardami korun, nyní je to zhruba 40 miliard. Za viníka často kritizované délky výstavby dálniční sítě proto nepovažuje tolik ŘSD, ale spíše nastavený příděl financí.

Naopak kritizoval dřívější systém, kdy se dodavatelé vybírali podle nejlevnější nabídky. Současný systém už sice umožňuje vzít v úvahu i jiná kritéria, ale podle něho se to moc nevyužívá. 

Dopravní expert ČSSD Jan Birke v pořadu řekl, že nový ředitel může ovlivnit řízení firmy a například kontrolní mechanismy jejího fungování. Nemůže ale ovlivnit legislativu, to je věcí ministerstva dopravy. Zmínil například potíže se změnami ve stavebním zákoně či v zákoně o výkupu pozemků. 

Místopředseda podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Ondřej Polanský (Piráti) by uvítal hloubkový audit na ŘSD až deset let zpět, a to nejen u investičních akcí. Za slabinu považuje i to, že ŘSD je nyní příspěvková organizace. Měla by to být podle něho spíše nějaká forma státní organizace.

Birke na úvahy o auditu řekl, že hospodaření se zkoumalo už za ministra Víta Bárty (v letech 2010 až 2011 za Věci veřejné) a vedlo to k zastavení přípravy staveb na deset let dopředu. O transformaci ŘSD například do akciové společnosti se podle něho mluví už dlouho a jde o námět k diskusi. 

Oba politici se shodli na důležitosti využití více kritérií při výběru dodavatelů staveb. Podle Polanského je možností mnoho a je důležité se je naučit využívat. Birke zmínil čtyři hlavní kritéria. Primárně nabízenou cenu, dále pak čas (termín dodání), kvalitu a zvolenou technologii. Za hlavní úkol nového ředitele považuje i důraz na dodržování již uzavřených smluv a stálý tlak na dodavatele.  

S přechodem na akciovou společnost by ŘSD podle Kudrny získalo nové pravomoce, zejména při koncepčních činnostech. Je však otázkou, jak dlouho by ta přeměna trvala. Kritizoval také minulé a částečně i současné zasahování politiků do činnosti organizace, které „každý rozumí“.  

Ke kritice stavu některých silnic II. a III. třídy Kudrna řekl, že silničáři jsou pořád vázáni tím, aby volili nejlevnější a nejrychlejší metodu oprav, což vede ke krátkodobé životnosti komunikací. 

Čtyři miliardy, které kraje mají na tyto silnice, považuje za výrazně podfinancovaný stav. Lidé by si měli podle Kudrny zvyknout, že některé silnice se už nikdy neopraví a bude na politicích, aby to řekli.  

Náměstek hejtmana pro oblast dopravy v Jihomoravském kraji Roman Hanák (ČSSD) v této souvislosti řekl, že na opravu těchto silnic směřuje zhruba 30 procent rozpočtu kraje a to považuje za maximum.