Daňové svobody v Česku přibylo. Od 29. května lidé už nevydělávají na stát, ale na sebe

Na 29. května připadá - podle výpočtů Liberálního institutu - Den daňové svobody. Od tohoto pomyslného okamžiku do konce kalendářního roku už lidé nevydělávají na výdaje státu. Poprvé od roku 2000, kdy institut začal tento ukazatel sledovat, připadlo jeho datum na květen. 

Video Studio ČT24
video

Den daňové svobody

V loňském roce připadal v Česku tento den na 2. června, došlo tak k jeho posunu o čtyři dny. V rámci Evropské unie jde o třetí nejlepší výsledek. Za dobu sledování přinesl ukazatel nejhorší výsledek v roce 2010, kdy Den daňové svobody připadl na 18. června. Od té doby se pak začal s výjimkou roku 2013 každoročně zlepšovat. 

„Jde o jednoduchou popularizaci daňové zátěže.“

David Marek

hlavní ekonom Deloitte

Nejlépe si v celosvětovém srovnání vede Irsko, kde byl Dnem daňové svobody 20. duben. Na druhém místě je pak Jižní Korea s 26. dubnem. Nejpozději  bude tento den ve Finsku (28. července, loni dokonce v srpnu) a Francii (25. července). Průměr eurozóny je 24. června. „Země eurozóny tak musí vydělávat na své vlády a veřejné výdaje déle,“ podotkl ředitel Liberálního institutu Dominik Stroukal. 

Různé metodiky výpočtu, den daňové svobody může být i později

Liberální institut při svém výpočtu vychází z kalkulací OECD. Tato metodika využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, a umožňuje tak porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v dalších zemích. 

Video Studio ČT24
video

Ekonom Marek: Jde o jednoduchou popularizaci daňové zátěže

Podle výpočtů společnosti Deloitte, která využívá jiné metodiky, připadne den daňové svobody letos na 17. června, stejně jako loni. Hlavní ekonom Deloitte David Marek vysvětlil, že sledují poměr čistého národního důchodu a celkových zaplacených daní.