Prominutí pokut za kontrolní hlášení bude snazší. Finanční správa k tomu ne vždy přistupuje se selským rozumem, uvedl Babiš

Ministerstvo financí rozšířilo pravidla pro prominutí pokut souvisejících s kontrolním hlášením u DPH. Plátci, kteří dostali pokutu za kontrolní hlášení v roce 2016, budou moci požádat o prominutí dvou pokut bez ohledu na příčinu pochybení, za letošní rok to bude možné u jedné pokuty. Rovněž bude možné odpustit pokutu, pokud podnikatelé budou reagovat na výzvu podat nebo doplnit kontrolní hlášení se zpožděním maximálně pět dnů.

Video Události
video

Události: Postihy za kontrolní hlášení

„Dospěl jsem k názoru, že ne vždy Finanční správa k tomu přistupuje se selským rozumem a lidsky. A ne vždy je rozlišeno mezi porušením zákona a drobnou chybou,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Zdůraznil ale, že ministerstvo nebude odpouštění pokut ovlivňovat. „Do kontrol a do odpouštění ministerstvo samozřejmě nezasahuje. Dokonce ani generální ředitel Finanční správy nemá tu kompetenci,“ řekl. 

Ministerstvo tak mírní pravidla pro prominutí pokuty u kontrolního hlášení, která se týkají sankcí 10 tisíc, 30 tisíc a 50 tisíc korun. Dosud mohla finanční správa prominout pokuty jen v případě nepříznivého zdravotního stavu nebo živelní pohromy. Nyní bude u těchto sankcí k loňským hlášením možné žádat odpuštění až dvakrát, za letošní rok to bude jednou. Plátce však musí jinak bezchybně plnit své povinnosti související s kontrolním hlášením.

Vedle plošného prominutí pokuty bude také možné prominout pokutu 50 tisíc korun, když se plátce opozdí s reakcí na výzvu k podání kontrolního hlášení maximálně o pět dní. Pokutu bude možné odpustit i u 30 tisíc korun, když plátce bude reagovat na výzvu k odstranění nesrovnalostí nejdéle pět dnů po zákonném termínu.

K pátku uložila Finanční správa v souvislosti s kontrolním hlášením zhruba 2500 pokut za 102 milionů korun.

Video Studio ČT24
video

Požár založíme a pak ho začneme hasit, komentuje Skopeček (ODS)

Požár založíme a pak ho začneme hasit, komentuje Skopeček (ODS)

Havlíček z AMSP: Z Rakouska-Uherska jsme vychováni, že umíme trestat. Neměli bychom také motivovat?

Klaška (KDU-ČSL): Bude nutná větší individualizace, rozlišovat, co je administrativní pochybení a co sofistikovaný daňový únik

Prezidentka Komory daňových poradců ČR Pospíšilová: Porušení často nemělo žádný dopad na výběr daně

TK ke kontrolnímu hlášení a změnám v promíjení pokut

Postup ministerstva a Finanční správy kritizovala ODS. „Andrej Babiš poslední dobou připomíná hasiče, který je zároveň pyromanem. Nejprve nějaký oheň zapálí – nastaví vysoké pokuty, špatně napíše zákon o EET – aby jej následně s velkou slávou hasil a tvářil se jako zachránce,“ uvedl Jan Skopeček z ODS. Vyzval ke zrušení kontrolního hlášení.

Kdo závažně ztěžuje správu dání, může dostat půlmilionovou sankci

V souvislosti s kontrolním hlášením hrozí poplatníkům řada postihů. Nejnižší pokuta, tisíc korun, za pozdní podání hlášení bez výzvy úřadu je už nyní plátci jedenkrát ročně prominuta automaticky bez nutnosti podávat žádost na finanční úřad. Dále správa může dát pokutu 10 tisíc korun, pokud poplatník hlášení podá v náhradní lhůtě poté, co jej finanční úřad vyzval.

Pokuta 30 tisíc korun hrozí plátcům, kteří nevyhověli výzvě úřadu na změnu, doplnění nebo potvrzení údajů v hlášení. Postih 50 tisíc korun hrozí firmě, která by kontrolní hlášení nepodala ani v náhradní lhůtě. Existuje i pokuta 500 tisíc korun v případech, kdy plátce závažně ztěžuje nebo maří správu daní.

Ministerstvo financí nyní informovalo, že v rámci kontrolního hlášení u DPH identifikovalo 1307 rizikových propojení, do kterého spadá 9225 subjektů, a identifikovalo 8400 nespolehlivých plátců DPH. Zároveň loni poklesl díky hlášení objem vyplácených nadměrných odpočtů u DPH o 11 miliard na 289 miliard korun. „Naplnil se tak záměr kontrolního hlášení, a to narovnání podnikatelského prostředí,“ uvedla Schillerová.

Kontrolní hlášení podle aktuálních odhadů ministerstva přispělo 10,2 až 12,6 miliardy korun k lepšímu výběru DPH. Z této daně stát loni získal téměř 350 miliard korun, meziročně o zhruba 18 miliard korun více.

Kontrolní hlášení bylo zavedeno loni v lednu jako opatření v boji proti daňovým únikům. Týká se zhruba půl milionu poplatníků. Firmy musí podávat kontrolní hlášení každý měsíc. Pro fyzické osoby, které jsou plátci DPH, je lhůta pro kontrolní hlášení závislá na lhůtě přiznání u DPH, tedy buď měsíčně, nebo čtvrtletně.