Zákon reformující Wall Street je podle Trumpa "katastrofa". Nařídil jeho přezkoumání

Prezident USA Donald Trump podepsal vládní nařízení o přezkoumání Doddova-Frankova zákona z roku 2010 o finančním dohledu. Je to první krok v Trumpově plánu omezit regulace finančních služeb. Podle agentury Reuters jde ale pouze o symbolické oslabení zákona, který podle Trumpa poškozuje ekonomiku. Legislativu totiž může změnit pouze Kongres.

Donald Trump při své prezidentské kampani slíbil, že zruší Doddův-Frankův zákon, který byl přijat v reakci na finanční krizi z let 2007 až 2009. Na počátku tohoto týdne označil zákon reformující Wall Street za „katastrofu“.

Doddův-Frankův zákon stanovil dlouhý seznam pravidel, jejichž cílem je zabránit opakování finanční krize z let 2007-2009, včetně přísných nových kapitálových standardů pro banky a přísnějšího dohledu nad trhem s deriváty.

Vytvořil také nový úřad pro ochranu spotřebitelů před úvěrovými dravci a vyzval k provádění ročních zátěžových testů bank považovaných za příliš velké, aby mohly zkrachovat.

Podle analytiků Trump může provést mnoho změn bez zákonodárců, jako jmenování nových zaměstnanců, nebo jednoduše rozhodnout, že nebudou vynucována uzákoněná pravidla.

Pozdržení nových pravidel pro některé makléře

Trump také rozhodl o odkladu platnosti pravidla ministerstva práce zaměřeného na makléře poskytující poradenství ohledně důchodového spoření, a to o 180 dní.

Nové pravidlo ministerstva práce vydala Obamova vláda a má vstoupit v platnost v dubnu. Není součástí Doddova-Frankova zákona. Již dlouho je však trnem v oku sektoru finančních služeb. Požaduje, aby makléři působili jako „důvěrníci“ nebo v nejlepším zájmu svých klientů, když jim radí s jejich důchodovými plány. Stávající norma pouze vyžaduje, aby makléři doporučovali svým klientům „vhodné“ investice.

Podle agentury Reuters má ministerstvo práce za dobu, kdy bude odložena platnost pravidla, uskutečnit jeho hospodářskou a právní analýzu a v případě, že bude v rozporu s prioritami Trumpovy vlády, ho zrušit. Podle odpůrců toto pravidlo zvýší náklady a malé účty budou kvůli němu nerentabilní. Demokrati tvrdí, že pravidlo je důležité pro ochranu spotřebitelů před konfliktem zájmů.