Brusel odklepl nejdražší operační program: Dopravu

Praha – Evropská komise schválila operační program Doprava. Na zlepšení dopravní infrastruktury v Česku jsou v něm vyčleněné 4,7 miliardy eur, v přepočtu tedy 127 miliard korun. Peníze jsou určené na období let 2014 až 2020. Evropská komise se také rozhodla být ve schvalování pružnější, a tak by mohly některé projekty z nového období částečně zaplatit peníze z toho starého, nedočerpaného.
Video Dopravní expert: Plánů je hodně, problém je připravenost
video

Dopravní expert: Plánů je hodně, problém je připravenost

Dopravní expert: Plánů je hodně, problém je připravenost

studio, 11.5.2015

Evropská komise mění pravidla pro čerpání evropských peněz

Ekonomika ČT24: Ještě nejsou zveřejněny žádné výzvy

Cílem programu je modernizovat stávající silniční a železniční infrastrukturu a rozvíjet udržitelnost tuzemské dopravní sítě. Až jedna miliarda eur by měla navíc směřovat do ekologičtějších a udržitelnějších způsobů dopravy. Z celkového rozpočtu 5,4 miliard eur budou 4,7 miliardy eur poskytnuty z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Klíčová dopravní spojení, na jejichž rozvoj přispějí unijní finanční prostředky, propojí české regiony nejen mezi sebou, ale i s transevropskou dopravní sítí, jež protíná celý evropský kontinent. Regiony tak budou dostupnější a atraktivnější pro podniky a investory. Občané Česka budou mít zase prospěch z bezpečnější, ekologičtější a udržitelnější dopravy,“ uvedla komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová.

„Chceme evropské prostředky využít především na páteřní dálniční síť, tedy R35, spojující Hradec Králové a Olomouc, Pražský okruh, spojení s Rakouskem přes D3 a Polskem přes D11,“ reagoval na oznámení český ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Důležité jsou ale podle něj také projekty na železnici, například modernizace trati Plzeň - Domažlice, která by měla zrychlit spojení na Mnichov, či dráha na pražské letiště. „Nově budeme z programu financovat i obnovu vozového parku na železnici a městskou kolejovou dopravu, tedy infrastrukturu pro tramvaje, metro a trolejbusy,“ dodal.

Eurokomisařka pro regionální politiku Corina Crețuová
Zdroj: ČTK/AP
Autor: Geert Vanden Wijngaert

Konkrétně v případě železnice má program také pomoci se zavedením Evropského systému řízení železničního provozu i modernizací vozového parku pro nadregionální i regionální linky. Pamatováno je třeba i na rozvoj překladišť kombinované dopravy. Silněji než v minulém období má mít podporu využívání veřejné hromadné dopravy ve městech, především metra, tramvají a trolejbusů, tedy „zelenějších“ dopravních prostředků. Například podpora výstavby linky D pražského metra či tramvajového napojení univerzitního kampusu v Brně.

Překážkou pro čerpání peněz ale může být připravenost dopravních staveb. „Je to velký problém, ale pan ministr Ťok právě připravenosti staveb věnuje velkou pozornost. A skutečnost, že budeme moci nejen připravit projekty, ale také je financovat a realizovat, jistě představuje prorůstový prvek v naší ekonomice,“ uvedl dopravní expert Petr Moos z Fakulty dopravní ČVUT.

Na železniční infrastrukturu má putovat skoro 2,4 miliardy eur (asi 64,8 miliardy korun), na silniční infrastrukturu a infrastrukturu pro veřejnou dopravu 1,3 miliardy eur (přes 35 miliard korun). Na menší silnice 0,9 miliardy eur (přes 24 miliard korun) a na technickou pomoc 70 milionů eur (asi 1,9 miliardy korun). První výzvy k předkládání návrhů v rámci programu se očekávají v průběhu roku 2015.

Kam budou evropské peníze putovat?

  • 140 km rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí
  • 8 km nových nebo modernizovaných tratí metra nebo tramvajových tratí
  • 140 nových nebo modernizovaných vozidel železniční dopravy
  • 95 km nových dálnic nebo rychlostních silnic napojených na síť TEN-T
  • navýšení kapacity zařízení určených k nabíjení elektromobilů o 15 000 kW
  • 40 km nových silnic 1. třídy v regionech
  • snížení počtu dopravních nehod ve městech díky zavedení inteligentních dopravních systémů (ITS)

Doprava není první

Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš, který dnes o čerpání fondů jednal v Bruselu, připomněl, že Česko má dneškem potvrzené čtyři operační programy. „Je to celkově 60 procent z nového programovacího období 2014 až 2020,“ upozornil ministr. V nejbližších dnech by podle něj komise mohla schválit další program, v příštích týdnech pak ty zbývající. V novém období má Česká republika možnost z různých unijních fondů čerpat až 23,83 miliardy eur (nyní 653,35 miliardy korun).

Dosud schválila Evropská komise vedle dopravy další tři operační programy – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí a OP Zaměstnanost. Zbývají tedy programy Výzkum, vývoj a vzdělávání, Integrovaný regionální operační program, Rybářství, Praha - pól růstu ČR a Technická pomoc. Zájemci o evropské dotace najdou všechny informace na webu www.dotaceeu.cz

Česko by si mohlo vylepšit pověst v dočerpávání eurodotací

Evropská komise chce projekty hrazené z eurofondů schvalovat pružněji a rychleji. Novinkou má být například možnost financovat projekty z nového období částečně z nedočerpaných peněz z období předešlého. Vedle toho nebudou muset členské země prokazovat, že část financovaná z dobíhajícího programu bude fungovat samostatně. Zjednodušit by se mělo také převádění peněz mezi jednotlivými operačními programy. „Komise především slíbila, že bude jednat výrazně rychleji. My jsme měli problém s tím, že se návrhy na změny operačních programů často posuzovaly několik měsíců,“ uvedl státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Takové zjednodušení v čerpání evropských peněz pomůže i dopravě. „My očekáváme, že nedočerpáme zhruba deset miliard, zejména na silnicích z operačního programu Doprava 1. Ta flexibilita by mohla zlepšit čerpání zhruba o jednu miliardu,“ dodal ministr Ťok.