Českou firmu bude možné založit za tisícikorunu, německou jen za euro

Praha - K založení společnosti s ručením omezením (s.r.o.) si podnikatel v České republice musí připravit 200 tisíc korun, zatímco v sousedním Německu bude od listopadu stačit základní kapitál ve výši jediného eura. Podle připravovaného návrhu obchodního zákoníku, který je již na cestě do připomínkového řízení v parlamentu, bude v budoucnu k založení s.r.o. stačit pouhých 1000 korun.

Nový obchodní zákoník má začít platit od roku 2010 a ještě musí projít dlouhou diskusí. Předseda Mezinárodní obchodní komory v ČR Jaromír Drábek vidí pozitivně snahu o snížení administrativní zátěže a bariér. „Nakonec i české předsednictví v příštím roce má svoje heslo - Evropa bez bariér,“ připomíná Drábek.

Nový německý model zakládání společností však Drábek pokládá za kontroverzní. „Kdo chce seriozně podnikat, tak musí nejprve udělat podnikatelský plán a sehnat přiměřenou sumu,“ popisuje Drábek podnikatelskou bariéru, která je podle něj oprávněná.

Vláda by se spíše měla zasadit o snížení jiných administrativních bariér, než pouze povinné výše základního kapitálu. „Důležité je, aby nejen ten zápis, který se podařilo zkrátit na 5 pracovních dní, ale i všechny ty procedury před zápisem do obchodního rejstříku, byly co nejjednodušší,“ říká Drábek.

Snadnějších německých podmínek mohou využít i Češi. Dnes je evropský hospodářský trh totiž tak otevřený, že si i čeští občané budou moci s minimálním vkladem založit podnik v Německu. „Jazyková a právní bariéra však určitým způsobem funguje,“ připomíná Drábek.

Martin Říman
Zdroj: ČT24
Autor: Jaroslav Hodík