Česko je nejhorším místem v Evropě pro soukromý a rizikový kapitál

Praha - Daňové a právní prostředí v České republice příliš nepřeje alternativním zdrojům financování projektů a podniků. V aktuální studii Evropské asociace private equity a venture kapitálu (EVCA) se Česko propadlo dokonce na poslední místo z 27 hodnocených zemí EU. Ještě v roce 2004 přitom ČR patřilo 15. místo z 21 trhů.

Největčí kritiku sklidilo Česko kvůli překážkám pro investice domácích penzijních fondů a pojišťoven do private equity a fondů rizikového kapitálu. „Není to vůbec lichotivá zpráva, je naší prioritou v činnosti asociace zlepšit daňové a právní prostředí především pro domácí investory, kteří chtějí investovat do private equity a venture fondů,“ uvedl předseda České private equity a venture kapitálové asociace (CVCA) Vladislav Jež.

Naopak jedinou oblastí hodnocenou v České republice lépe než evropský průměr byly daňové a právní podmínky pro motivaci a udržení špičkových talentů ve firmách a fondech. Nejlepší podmínky pro alternativní zdroje financování v Evropě panují ve Francii, Irsku, Belgii a Británii. Studie EVCA je sestavována každé dva roky. V roce 2006 obsadilo Česko 23. místo z 25. zemí.

Private equity, někdy překládáno jako soukromý kapitál, znamená střednědobé až dlouhodobé financování poskytované za získání podílu na základním kapitálu podniků, jejichž akcie nejsou obchodovány na burze. Private equity v sobě zahrnuje odkupy firem firemním nebo externím managementem, ale i venture (rizikový) kapitál, což je kapitál investovaný do založení, rozběhu a dalšího rozvoje podniku.