Budvar nemá právo na výhradní používání značky Bud

Lucemburk – Evropský soudní dvůr, který je nejvyšším soudem v Evropské unii, dnes zpochybnil nárok pivovaru Budějovický Budvar na výhradní používání značky Bud. Rozsudek soudci zdůvodnili tím, že značka nemůže být v Evropské unii chráněna na základě dvoustranných smluv mezi státy, protože je jim nadřazené unijní právo. Budějovický Budvar však tuto značku v celounijním seznamu chráněných výrobků zaregistrovanou nemá. V Evropě tak může značku Bud dál používat americký konkurent Budvaru Anheuser-Busch.

Budějovický Budvar v poslední době ve sporech o užívání značky Budweiser a jejích obměn vyhrával. Smlouvou o přistoupení Česka k EU se totiž Budějovické pivo a Českobudějovické pivo stalo chráněným zeměpisným označením. Tatáž smlouva ale u Evropského soudního dvora Budvaru spíše uškodila. O označení Bud se v ní nemluví.

Petr Samec, mluvčí Buďějovického Budvaru

„Není to rozhodnutí definitivní. Protože se nyní vrátí k rakouskému obchodnímu soudu, který bude při svém dálším jednání toto rozhodnutí brát v úvahu.“

Video Spor o značku Bud
video

Spor o značku Bud

Jihočeskému pivovaru tak zbyly ve vleklém sporu s americkým výrobcem zlatavého moku Anheuser-Busch jen dvoustranné smlouvy, například mezi Českou republikou, resp. bývalým Československem, a Rakouskem. Ty ale Evropskému soudnímu dvoru pro uznání nároku Budějovického Budvaru nestačily.

Tvrdá srážka Anheuseru s Budvarem v Evropě

Anheuser-Busch před více než deseti lety požádal o registraci značky Budweiser a jejích obměn pro svá piva a další alkoholické i nealkoholické nápoje v zemích Evropské unie. Povolení získal i přes protesty českého pivovaru, že pod tímto označením už Češi prodávají své produkty v Rakousku nebo ve Francii. Podle rozhodnutí Evropského úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu totiž Budějovický Budvar přesvědčivě neprokázal, že spornou značku skutečně používá.

Budějovický Budvar ale neváhal a obrátil se na Soud první instance, který je v Evropské unii v pořadí druhým nejvyšším soudem. Ten jeho námitkám vyhověl a rozhodl v jeho prospěch. Následovalo odvolání amerického pivovaru Anheuser-Busch k Evropskému soudnímu dvoru.

Američané ve sporu argumentují tím, že Budweiser se jako první značkové pivo ve Spojených státech vaří už od roku 1876, zatímco Budějovický Budvar vznikl až v roce 1895. Jihočeskému pivovaru zase hraje do karet fakt, že sporné značky Budweiser a Bud používá ve více zemích než americká konkurence. Podle listu Wall Street Journal pod nimi pivo prodává ve 28 evropských a 37 dalších zemích, Anheuser-Busch ovšem pronikl se značkou Budweiser na trh pouze v 16 zemích, pod značkou Bud je jeho pivo známé v 15 státech.

Spor o značku Budweiser tvrá již sto let

Oba pivovary bojují o značku Budweiser a její obměny již více než sto let. Spory se ale vyhrotily teprve v posledních letech, kdy Budějovický Budvar významně zvýšil export. Za posledních sedm let se pivovary utkaly již ve více než 90 soudních přích a správních řízeních.

Důležité mezníky ve sporu o značky Budweiser a Bud

1911 – Budvar se s Anheuser-Busch pře o užívání značky Budweiser a jejích variant po celou svou historii. Prvním významným mezníkem ve vleklém sporu byl rok 1911, kdy znesvářené pivovary uzavřely smlouvu, která dala Budějovickému Budvaru právo používat označení Budweiser pro celý svět. Anheuser-Busch si pak ochrannou známku ponechal všude kromě Evropy.

20. léta – Budvar si nechává registrovat ochrannou známku Budweiser bier.

1939 – Jihočeský pivovar se vzdal označení Bud, Budweis a Budweiser v oblasti od Panamy na sever. Budweiser ve druhém známkoprávním sporu využil proti Budvaru i okupaci Československa.

60. léta -Další jednání mezi Budvarem a pivovarem Anheuser-Busch skončila bez výsledku. Američané začali značku Bud používat i v Evropě, na britský trh pronikli po soudním sporu i se značkou Budweiser.

70. léta – Budvar začal registrovat název Bud jako svou značku.

90. léta – Počátkem 90. let usiloval Anheuser-Busch o koupi Budějovického Budvaru, což by vyřešilo spory o značky. Česká strana ale návrh nepřijala.

1996 – Americký pivovar ukončil jednání s českou vládou. Údajně se totiž ukázalo, že názvy Budweiser a Bud může v Evropě nadále používat i bez dohody s Budvarem.

1999 – Budvar vítězí v několika zásadních známkoprávních sporech, například ve Finsku, Švýcarsku, Řecku či Velké Británii.

2004 - Česko vstoupilo do EU, podle Smlouvy o přistoupení se staly názvy Budějovické pivo a Českobudějovické pivo chráněnými zeměpisnými označeními.

2008 – Evropský Soud první instance vyhověl námitce pivovaru Budějovický Budvar proti vstupu amerického konkurenta Anheuser-Bush se značkou Bud na evropský kontinent.

2009 – Soud první instance potvrdil dřívější rozhodnutí, které firmě Anheuser-Busch brání v registraci obchodní značky Budweiser v EU.

Budějovický Budvar
Budějovický Budvar