Ministerstvo průmyslu a obchodu sníží peníze na garance pro firmy o 700 milionů korun

Praha - Z částky 1,8 miliardy korun, kterou na začátku letošního roku na garance a úvěry pro malé a střední podnikatele v rámci protikrizového plánu vyčlenila vláda, hodlá ministerstvo průmyslu a obchodu převést 700 milionů korun na podporu projektů Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb a na posílení programu zahlazování následků hornické činnosti. Návrh ministerstva ve středu projedná vláda.

Ministerský návrh počítá s tím, že 350 milionů korun dostane program zahlazování následků hornické činnosti. „Prostředky budou využity na posílení té části programu, ze které se financuje technický útlum a investiční potřeby,“ uvedl mluvčí ministerstva Tomáš Bartovský.

Pro podporu technologických center a center strategických služeb má být využito dalších 350 milionů korun. „V dotačním programu, který vznik a činnost těchto organizací podporuje, bylo z důvodu převisu požadavků a vyčerpání rozpočtu v loňském roce zastaveno přijímání dalších žádostí. Nadále jsou však propláceny již schválené a realizované projekty, na jejichž financování budou přesunuté prostředky využity,“ uvedl Bartovský.

Podle aktuálních údajů Českomoravské záruční a rozvojové banky bylo za poskytování záruk za provozní úvěry k 30. červnu 2009 přijato celkem 268 žádostí s celkovým požadovaným objemem záruk 1,472 miliardy korun. „Uzavřeno již bylo 174 záručních smluv v celkovém objemu zaručovaných úvěrů ve výši 841,6 milionu korun. Požadavky Českomoravské záruční a rozvojové banky by neměly do konce roku 2009 přesáhnout 800 milionů korun,“ dodal Bartovský.

Jeden z dolů Sokolovské uhelné
Jeden z dolů Sokolovské uhelné