Minoritní akcionáři vytáhli jednotně do boje za záchranu Sazky

Praha - Menšinoví akcionáři Sazky, kteří ovládají zhruba 33 procent akcií české loterijní jedničky, se dohodli na společném postupu ve věci záchrany firmy z krize. Jednotně volají po vstupu strategického investora Sazky. Zároveň však požadují, aby jejich akciové podíly byly alespoň částečně zachovány a finanční situace Sazky byla dlouhodobě udržitelná. Na představenstvo Sazky krom toho tlačí, aby do budoucna nezavazovalo akcionáře k rušení jejich majetkem nebo akciemi a nepřijímalo rozhodnutí, které by nevratně zatížilo společnost.

Sazka se od poloviny ledna potýká s insolvenčním řízením. Návrh na jeho zahájení podal podnikatel Radovan Vítek, který ovládá několik pohledávek za Sazkou a drží i část jejích dluhopisů. Sám Vítek v pondělí předložil vedení české loterijní jedničky svůj návrh na záchranu zadlužené firmy. Krom toho je k dispozici ještě několik dalších plánů na odvrácení insolvence.

Menšinoví akcionáři si stěžují, že nejsou o dění kolem Sazky ani o detailech nabídek vedení firmy dostatečně informováni. Shodli se proto, že sami osloví potenciální investory, aby jim prezentovali detailní nabídku, kterou budou předkládat Českému svazu tělesné výchovy, jenž je majoritním akcionářem Sazky. Zároveň vyžadují nezávislé a transparentní vyhodnocení nabídek.

Video Brífink minoritních akcionářů Sazky
video

Brífink minoritních akcionářů Sazky

Brífink minoritních akcionářů Sazky

24-2-2011

Telefonát Pavla Kořana

Reportáž Michaely Polákové

Jiří Kejval, místopředseda Českého olympijského výboru

0„Jsme přesvědčeni, že náš společný postup bude přispívat především k významnému zprůhlednění celkového procesu, a zároveň, že se podaří zachránit alespoň to, co se v současné době zachránit dá.“

ČSTV musí poslouchat, tvrdí minoritní akcionáři

I když minoritní akcionáři Sazky nemohou dát dohromady nadpoloviční většinu hlasů, která by jim umožnila získat zásadní vliv na rozhodování loterijní jedničky, přesto tvrdí, že mohou donutit ČSTV spolupracovat.

„Stávající stanovy umožňují, aby u významných změn, kterými je třeba navýšení základního jmění, které změní strukturu akcionářů, s tím musí souhlasit nejméně pět z devíti stávajících akcionářů,“ upozornil Roman Ječmínek z Autoklubu ČR s tím, že při tomto rozhodování má každý akcionář jeden hlas.

Kořan: Minoritní akcionáři přístup k informacím mají

Předseda představenstva ČSTV Pavel Kořan nicméně kritiku ze strany sportovních svazů odmítá. Zdůrazňuje, že i minoritní akcionáři vědí, co se se Sazkou děje. „Každý akcionář má své zástupce ve statutárních orgánech Sazky,“ připomněl v rozhovoru pro ČT24 cestu, kterou by se měly informace i k drobným akcionářům dostávat.

S minoritními akcionáři podle něj ČSTV hodlá diskutovat až při jednání konečného řešení. Neuvažuje proto o tom, že by na schůzku s předkladateli nabídek, která se má konat 28. února a kde budou předložené nabídky dovysvětleny, svaz pozval i minoritní akcionáře. „Budou tam přítomni členové voleného výkonného výboru ČSTV,“ uvedl. Konečné rozhodnutí pak bude na valné hromadě svazu, která by se měla uskutečnit 16. dubna.

Pavel Kořan, předseda ČSTV

0„Nejdřív si prodiskutujme všechny varianty ve svých orgánech a pak hledejme nějaký společný postup ke konečnému řešení.“

Majoritní akcionář – ČSTV – ovládá přes 67 procent akcií Sazky. Mezi minoritní akcionáře patří Česká obec sokolská s 13,5procentním balíkem akcií, přes 5,5 procenta drží Česká asociace Sport pro všechny a čtyři procenta Autoklub ČR. Dalšími akcionáři jsou Sdružení sportovních svazů ČR s 3,56procentním podílem, Český olympijský výbor se 2 procenty, Český střelecký svaz s 1,44 procenta, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR s 1,02 procenta a sdružení Orel, které kontroluje méně než procento akcií Sazky.

Jiří Kejval
Jiří Kejval
Více fotek
  • Jiří Kejval autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2253/225268.jpg
  • Pavel Kořan autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2246/224576.jpg