Škrty zastaví stavbu brněnského okruhu, nebude i na další silnice

Praha - Navrhovaný rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury pro příští rok mimo jiné neumožní zahájit dostavbu dálnice D11 do Hradce Králové, zpomalí stavbu dálnice D47 z Bohumína ke státní hranici a povede k pozastavení prací na brněnském silničním okruhu. Upozornilo na to dnes ministerstvo dopravy. Podle něj se totiž zhorší čerpání peněz z unijního operačního programu Doprava, který vyžaduje z českého rozpočtu spolufinancování. Jednotlivé resorty měly dnes předložit rozepsané výdaje pro následující rok ministerstvu financí.

Fond dopravní infrastruktury bude muset v roce 2012 podle schváleného rozpočtového rámce vystačit se 37 miliardami korun. To je ale podle ministerstva dopravy příliš málo na to, aby mohl dodržet střednědobé strategické záměry. Těmi jsou zejména plné vyčerpání prostředků z operačního programu Doprava (OPD) pro roky 2007 až 2013, příprava čerpání pro další období 2014 až 2020 a zvýšení objemu peněz pro údržbu silnic a železniční sítě.

Již původně předpokládané výdajové rámce SFDI na roky 2012 až 2014 ve výši 47 miliard korun ročně neumožňovaly finančně pokrýt nic jiného než údržbu a opravy dopravní sítě, spolufinancování OPD, dokončované stavby bez dotací EU a přípravu nových staveb, uvedlo ministerstvo.

Které silnice na škrty v dopravě doplatí?

  • Nebude možné zahájit dostavbu dálnice D11 v úseku Osičky - Hradec Králové.
  • Pozastaví se práce na brněnského okruhu a stavbě tunelů Dobrovského.
  • Nebude dostavěna silnice I/56 Ostrava - Prodloužená místecká.
  • Zpomalí se stavba silnice I/49 Malenovice – Otrokovice.
  • Zpomalí stavba dálnice D47 Bohumín - státní hranice včetně obchvatu města.

0V případě pražských komunikací pokles rozpočtu fondu dopravní infrastruktury povede k zastavení financování Štěrboholské a Vysočanské radiály, na které tak půjdou jen peníze od magistrátu hlavního města. Odsunuto bude také financování stavby tzv. Severovýchodní tangenty v Mladé Boleslavi.


Podle ministerstva dopravy drastické snížení rozpočtu dopravního fondu dále znamená zastavení nebo odsunutí příprav staveb připravovaných pro spolufinancování z EU od roku 2014. Česká republika by tak pravděpodobně nemusela být schopna od roku 2014 začít efektivně čerpat finanční prostředky z Evropské unie, varuje resort. Zruší se také příspěvkové programy na výstavbu cyklistických stezek, zvyšování bezpečnosti v dopravě včetně bezpečnosti na železničních přejezdech a programů pro výstavbu protihlukových opatření.

Podle dřívějších vyjádření ministra dopravy Pavla Dobeše (VV) by se na úsporách měla podílet z větší části jiná ministerstva. Současný rozpočet pro kapitolu dopravy je o třetinu nižší, než kolik mu slibovaly výhledy. Jiné resorty takto razantní snížení financí oproti předchozím kalkulacím nepostihlo, upozornil Dobeš. Kromě peněz určených pro státní fond dopravní infrastruktury a 3,74 miliardy korun z Evropské investiční banky získá podle schválených rozpočtových rámců pro rok 2012 z národních zdrojů resort dopravy 20,8 miliardy korun.

VV škrty v dopravě kritizují, druhou variantu ale odmítly

Škrty v rozpočtu ministerstva dopravy a fondu dopravní infrastruktury se nelíbí především Věcem veřejným. Poukazují na to, že rozvoj infrastruktury je klíčový pro posílení konkurenceschopnosti země. „Vláda, která neinvestuje do dopravní infrastruktury, podřezává České republice krk do budoucna, přichází zhruba o 50 miliard z evropských fondů. Vláda by tuto prioritu, pokud má být dobrou vládou, měla zohlednit,“ prohlásil již dříve předseda VV Radek John.

Druhou variantu rozpočtu, se kterou přišel ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) a díky které by mohlo jít do dopravy více peněz, nicméně nejmenší koaliční strana nepodpořila. Vadil jí na ní totiž plán na sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty na 19 procentech místo dohodnutých 17,5 procenta.