Poplatky za koleje pro jednotlivé zásilky se sníží už od března

Praha - Stát chce do budoucna více podporovat nákladní železniční dopravu. Ministerstvo dopravy se zaměřilo hlavně na vozové zásilky - nově definuje oblast jednotlivých vozových zásilek, uplatňována bude rovněž vyšší sleva, a to 55 procent z poplatku, který dopravci platí za použití kolejí. Drtivou většinu jednotlivých vozových zásilek přepravuje národní dopravce ČD Cargo, pro které je tento druh přeprav dlouhodobě ztrátový. Opatření budou platit již od 1. března tohoto roku. Cílem je zvýšit objem přepravované dopravy po železnici a zvýšit konkurenci v tomto odvětví. Ministr dopravy Zbyněk Stanjura novinky představil na brífinku.

„Chceme povzbudit nákladní železniční dopravu a jasně deklarovat, že stát má zájem, aby se zboží přepravovalo po železnici co nejvíce,“ řekl ministr dopravy. Ministerstvo dopravy spolu se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) připravilo nové podmínky pro všechny dopravce. Cílem je oživit a zvýšit konkurenci i v segmentu jednotlivých vozových zásilek. „Přispíváme ke snížení bariér vstupu do tohoto konkurenčního prostředí,“ konstatoval Stanjura. 

Systém jednotlivých vozových zásilek již existuje, zájem dopravců je ale malý. „V zásadě se mu věnuje jen národní dopravce. Cílem podpory je zlevnit dopravcům provozování tohoto ekologického způsobu dopravy a zabránit masovému přesunu převozu nákladu z železnice na silnici. Tento způsob dopravy rovněž přispěje ochraně životního prostředí,“ prohlásil Stanjura.

Jednotlivé vozové zásilky jsou definovány jako systém umožňující obsluhu území pomocí přepravy jednotlivých vozů.

Jednotlivé zásilky představují zhruba 30 tisíc tun zboží, které by se přesunulo na silnice, pokud by se ČD Cargo rozhodlo tohoto segmentu přeprav vzdát.

Přeprava jednotlivých zásilek je v podstatě přeprava různého zboží v kontejnerech naložených na vagonech. Nejde tedy například o převoz uhlí, dřeva či jiného materiálu.


Nová opatření se dotýkají dvou oblastí - nově je tak definovaná oblast jednotlivých vozových zásilek. Současně je podle Stanjury prováděn i cenový krok. „U jednotlivých vozových zásilek bude také uplatňovaná sleva ve výši 55 procent, na rozdíl od dnešních 15 procent. Ta sleva 55 procent je plánována i pro rok 2014, je to číslo, které odpovídá zájmu státu o tento způsob dopravy,“ konstatoval ministr dopravy.

Snížení cen za železniční dopravní cestu půjde na vrub Správy železniční dopravní cesty, která koleje v Česku spravuje. „Žádné prostředky pro pokrytí této ztráty SŽDC ze státního rozpočtu nedostane,“ dodal Stanjura.

Přestože ministerstvo dopravy důsledně popírá, že se změnou cen za železniční infrastrukturu snaží podpořit národního dopravce, železniční odboráři tento krok vnímají právě jako záchranu ČD Cargo, které se v současnosti potýká s ekonomickými potížemi. Zavedení vyšších slev kritizoval stínový ministr za ČSSD a hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec. Podle něj jde o polovičaté řešení, které nákladnímu dopravci nepomůže a které navíc zhorší financování SŽDC. Ke kritice se připojil i soukromý dopravce Advanced World Transport (AWT).

Jaroslav Pejša, předseda Odborového sdružení železničářů:

„Určitě to pomůže zachovat zásilky na železnici a je otázkou, zda i jiní dopravci, třeba AWT a podobně, nebudou chtít do tohoto segmentu po nabídce vstoupit.“


Česko hledá inspiraci hlavně v Německu

Změna systému je podle ministra jen prvním krokem v podpoře nákladní železniční dopravy, rozhodně ne krokem posledním. Po diskusi na odborném poli budou připraveny další kroky – zejména co se týče úhrady za použití železniční cesty pro nákladní a osobní dopravu. „Jednoznačně budeme podporovat trend snížení ceny pro nákladní dopravu, je nutné přiblížit se podmínkách v okolních zemích, jako je Německo nebo Rakousko,“ podotkl Stanjura.

V sousedním Německu se totiž výše poplatku za využití kolejí neřídí tím, jestli je dopravce využívá pro osobní, nebo nákladní dopravu, ale pouze podle ujetých kilometrů. Německý systém se tak více podobá výběru mýtného na dálnicích.

Video TK ministerstva dopravy k podpoře nákladní železniční dopravy
video

TK ministerstva dopravy k podpoře nákladní železniční dopravy

TK ministerstva dopravy k podpoře nákladní železniční dopravy

TK: 13:00, 26.2.2013

Poplatky na železnici tématem ekonomiky ČT24