ROP: Evropské unii zatím ČR nevracela ani korunu

Praha – Poté, co Evropská unie rozhodla o takzvané korekci pro Regionální operační program Severozápad, vznikla představa obrovských částek, které bude muset Česká republika posílat zpětně Evropské unii. Náměstek ministra financí Miroslav Matej ale upozornil, že pokud chybu v daném programu zjistí na úrovni státu ministerstvo, finanční prostředky odejmuté danému projektu mohou být investovány do jiných, bezproblémových projektů. K takzvané korekci, jako v případě ROP Severozápad, dojde až v případě, kdy chyby odhalí kontrola Evropské unie. Zatím ale Česká republika fyzicky Evropské unii žádné prostředky nevracela. 

„Z důvodů nesrovnalosti zatím nebyla České republice snížena alokace v žádném programu,“ uvedl Matej. ČR tak má možnost vyčerpat veškeré prostředky, otázkou ovšem je, jestli se to podaří v termínech daných unií.

„Pravidla Evropské legislativy mluví o tom, že pokud je na pochybení upozorněno na národní úrovni, tak má stát možnost prostředky použít na jiné, nové projekty,“ řekl Matej. Chybný projekt tak o prostředky přijde, ty se ale vrátí zpět do rozpočtu programu a mohou být využity jinde. „Pokud se jedná o ROP, tak jdou odvody přes jednotlivé regionální rady do kapitoly ministerstva pro místní rozvoj státního rozpočtu,“ upřesnil Matej. „To, že ministerstvo navrhuje realokace, neznamená, že celkové suma pro Českou republiku bude snížena, naopak celá suma může být vyčerpána, záleží na tom, jestli se to stihne,“ dodal.

K chybám jako diskriminační vyřazování zakázek, jejich neoprávněné dělení, nebo změny pravidel v průběhu výběrového řízení dochází podle Mateje ve všech regionech a po celou dobu čerpání prostředků Evropské unie. „Chybovost se ale liší region od regionu,“ upozornil náměstek.

Video Hyde Park ČT24
video

Hyde Park ČT24

Problémový ROP Severozápad - sankce za chyby, které odhalila EU

Evropský audit nalezl chyby v projektech, které výbor ROP Severozápad schválil a které tak získaly peníze z národních zdrojů s tím, že je později proplatí EU. Program je zastaven od loňska a rozdělováním evropských peněz na severozápadě Čech se zabývá i policie, stíhá všechny tři ředitele, kteří se postupně vystřídali v čele dotačního úřadu, historicky druhého ředitele Petra Kušnierze už poslal soud do vězení. Policie stíhá také bývalého hejtmanského náměstka Ústeckého kraje.

„Ministerstvo financí už dříve doporučilo regionální radě ROP Severozápad, aby změnila systém výběru projektů tak, aby nebyl příliš výrazný politický vliv,“ připomněl náměstek Matej.


Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad přijal 6. března plošnou korekci, kterou mu nařídila Evropská komise. Ústecký a Karlovarský kraj tak mají zaplatit za chyby při čerpání evropských peněz sankci 2,5 miliardy korun. Pak se zablokovaný projekt rozjede, kdyby kraje nezaplatily, nedostal by nikdo v regionu soudržnosti Severozápad přislíbené dotace ani by nebylo možné žádat o další. Stát nabízí krajům půjčku, o tom, že by za ně část sankce zaplatil, ale nechce ani slyšet.

  • Kolik dostala ČR z evropských fondů
    Kolik dostala ČR z evropských fondů zdroj: ČT24
  • Rozdíl mezi příjmy a odvody do unie
    Rozdíl mezi příjmy a odvody do unie zdroj: ČT24
  • V rámci regionálních operačních programů se již šest let rozdělují dotace z fondů EU určené na rozvoj krajů, v celé ČR existuje sedm ROP, velké kauzy vypluly na povrch nejen v ROP Severozápad, ale i v ROP Jihozápad nebo Střední Čechy (kauza se týká i bývalého hejtmana Davida Ratha).
  • Na všech sedm ROP bylo vyčleněno 4,8 miliardy eur (zhruba 122 miliard korun). Nejvíce z toho, přes 762 milionů eur (téměř 20 miliard korun), pro ROP Severozápad, jen o málo méně připadlo na ROP Moravskoslezsko (734 milionů eur, téměř 19 miliard korun). Nejmenší díl, 572 milionů eur (asi 15 miliard korun), směřoval do středních Čech.
  • Vyplaceny byly podle zprávy ministerstva pro místní rozvoj jen asi tři pětiny peněz, největší podíl vyčerpaných prostředků, přes 70 procent, vykazuje ROP Severovýchod, naopak v ROP Severozápad byla vyplacena jen asi polovina prostředků.
  • Současný systém, kdy se o přidělování peněz rozhoduje přímo na krajské úrovni, začal fungovat před sedmi lety pro období 2007 až 2013. Do té doby se evropské dotace v českých krajích rozdělovaly v rámci Společného regionálního operačního programu, v němž měli krajští politici spíše poradní hlas, definitivní rozhodnutí o schválení projektů náleželo ministerstvu pro místní rozvoj. Podle plánů ministerstva financí by od roku 2014 mělo být rozdělování peněz pro krajské projekty opět pod přísnějším centrálním dohledem, jako tomu bylo před rokem 2006.