Jan Svatoň bude ústavním soudcem. Senát potvrdil jeho nominaci

Ústavní soud bude na několik měsíců opět kompletní. Senát schválil nominaci Jana Svatoně na místo, které koncem předminulého roku uvolnila Kateřina Šimáčková. Senátoři také volili členy úřadu pro dohled nad politickými stranami. Dopoledne podpořili předlohu o spolupráci ministerstva financí s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), do sněmovny naopak vrátili s pozměňovacími návrhy novelu, která má změnit fungování Národní sportovní agentury.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Víc než po roce bude Ústavní soud zase kompletní

Senát schválil 57 hlasy z 68 nominaci Svatoně do Ústavního soudu. Napodruhé se Zemanovi podařilo prosadit nástupce Šimáčkové, která se v prosinci 2021 vzdala místa, protože se stala soudkyní Evropského soudu pro lidská práva. Zatímco jarní nominaci Petra Poledníka Senát velmi důrazně zamítl (podpořilo ji jen pět senátorů), nyní již Jana Svatoně schválil.

Bývalý děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity a někdejší prorektor téže vysoké školy šel do rozhodujícího hlasování s jednomyslnou podporou senátního ústavně-právního výboru, rovněž předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský jej označil jako velmi kvalitního kandidáta.

Svatoň v kandidátské řeči senátorům řekl, že si je vědom reálného významu Ústavního soudu, ale také jeho odpovědnosti před společností a obyvatelstvem. Chtěl by dbát nejen na kontrolu ústavnosti, ale také na důsledný respekt k právům a svobodám jednotlivců a skupin, nediskriminaci a sociální solidaritu. Odmítl zkratkovitý a formalistický přístup při rozhodování soudu.

Senátorka Daniela Kovářová (nezávislá) se Svatoně dotázala, jak by se jako ústavní soudce vypořádal s návrhem na protiústavnost zákona špatně koncipovaného nebo špatně přijatého. Svatoň uvedl, že by přihlédl k hodnotové akceptovatelnosti zákona, jeho společenské potřebě a k závažnosti chyb při jeho přijetí.

Svatoň je odborníkem na ústavní právo a státovědu. Kromě pedagogického působení má zkušenosti i přímo z Ústavního soudu. V minulosti byl asistentem ústavního soudce Vojena Güttlera, nyní působí ve stejné pozici u Vladimíra Sládečka.

Potvrzení nového ústavního soudce byl nejviditelnější bod nynější 6. schůze, ale nebyl jediný. Senátoři zvolili také tři nové členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Budou jimi právník Aleš Zpěvák a politologové Aneta Pinková a Petr Vymětal.

Změny ve sportovní agentuře

Dopoledne horní komora podpořila zákon, který má ministerstvu financí umožnit získat při spolupráci s OLAF právo vyžádat si od bank a družstevních záložen výpis transakcí a získávat také informace v centrální evidenci účtů. Resort tak v tomto případě pravděpodobně získá právo prolomit bankovní tajemství. Podvodem má být podle předlohy také úplatkářství nebo jiné protiprávní jednání poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Evropské unie. Senátní hospodářský výbor dříve doporučil novelu schválit, senátní ústavně-právní výbor ji nepodpořil ani neodmítl.

Do Poslanecké sněmovny vrátili senátoři novelu o změnách řízení Národní sportovní agentury (NSA). Podle poslanců, kteří ji připravili, by měla agenturu nově vést tříčlenná rada v čele s předsedou jmenovaná vládou. Na činnost by dohlížela desetičlenná dozorčí komise volená rovným dílem poslanci a senátory.

Senát schválil dva pozměňovací návrhy. Chce omezit pravomoci Národního rozhodčího soudu pro sport, s jehož vytvořením novela také počítá, a chce zbavit obce povinnosti zpracovávat plány rozvoje sportu. Kvůli těmto návrhům se novela vrací do dolní komory.

Zrušení povinnosti zpracovávat obecní plány rozvoje sportu zdůvodnil předseda senátorů ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra snahou ulehčit obcím administrativní zátěž. Povinnost vypracovávat takové plány by podle úpravy měla být zachována na úrovni krajů. 

Před koncem přestávky se shromáždili přítomní senátoři okolo řečnického pultíku, každý držel papír s natištěným textem „#WeRemember“. Tím připomněli nadcházející Mezinárodní den památky obětí holocaustu, který připadá na 27. ledna, kdy ovšem Senát jednat nebude.