Výstava o přemyslovské kněžně svaté Ludmile byla zahájena v sídle Pražské konzervatoře v Pálffyho paláci v Praze. V expozicích se objeví téměř 200 exponátů

Svatou Ludmilu poprvé zobrazil svatojiřský plenář, objeví se na výstavě věnované české světici

Téměř dvě stovky exponátů spjatých s kultem svaté Ludmily si lidé mohou prohlédnou v Pálffyho paláci v Praze. Výstava je spjatá s výročím 1100 let od Ludmiliny mučednické smrti. Vystaveny budou nejstarší vyobrazení světice, textilie z jejího hrobu, sochy a obrazy známých umělců či originál partitury oratoria Svatá Ludmila napsaného Antonínem Dvořákem. Mezi exponáty se představí i vzácný svatojiřský plenář, ve kterém se objevilo první vyobrazení manželky knížete Bořivoje.