Jaká existují vzácná onemocnění a kolik stojí léčba? Odborníci představili portál, který pomůže

 V Česku nejsou k dispozici data o tom, kolik lidí trpí vzácnými onemocněními, jaké diagnózy mají ani kolik stojí jejich léčba a péče o ně. Měl by to změnit projekt, který vznikl ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), odborníky a zástupci pacientů. Podle statistických odhadů v Česku žije asi půl milionu lidí se vzácnými onemocněními. Mezi tyto choroby patří například cystická fibróza nebo spinální svalová atrofie.

Video Události
video

Události: Nový portál pro lidi se vzácným onemocněním

Základem projektu je web Orphanet, na kterém zájemci najdou informace o tom, jaká existují vzácná onemocnění, kde jsou specializovaná centra, která se jejich léčbou zabývají, a jaké léky jsou dostupné. Jsou tam také kontakty na pacientské organizace či odkazy na odborné publikace.

Z původně francouzského webu, který do češtiny přeložili pracovníci ÚZIS, pak vzešla terminologie a kódy k vykazování péče, které se nyní zavádí do českého zdravotnictví. Odborníci si od toho slibují, že se podaří lépe zmonitorovat výskyt vzácných onemocnění v Česku, jejich léčbu a náklady veřejného zdravotního pojištění.

Celosvětově existuje asi šest tisíc vzácných onemocnění. Jedná se o takové poruchy, které se vyskytují u méně než pěti lidí z deseti tisíc.

Podle lékařky Pavly Doležalové z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) většinou postihují pacienty dlouhodobě nebo celoživotně a často mají závažný až život ohrožující průběh. U osmdesáti procent z nich jsou to vrozené poruchy, které se začnou projevovat už v dětství. Ne u všech pacientů se podaří v dětství správně určit diagnózu. Podle Doležalové existují pacienti, u kterých se na diagnózu přijde po několika měsících, ale i tací, u kterých to trvá několik let.

Nedostupná péče

Péče o pacienty se vzácnými onemocněními není podle lékařky v Česku dostupná všem a v takové míře, v jaké by bylo potřeba. Specializovaná centra jsou jen ve velkých městech a mají omezenou kapacitu. Chybí také odborníci, kteří by přebrali starost o nemocné v dospělosti. Nejsou ani údaje o tom, kolik pacientů v Česku je, jaké mají diagnózy a kolik péče o ně stojí.

Motolská nemocnice, Všeobecná fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice Brno společně s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a ÚZIS nyní podle Doležalové pracují na projektu, který by měl náklady na péči o pacienty se vzácnými onemocněními zmapovat. ÚZIS zase vytváří národní registr vzácných onemocnění, který by měl shromáždit data o výskytu těchto chorob. První data by mohla být k dispozici na konci příštího roku.