Soud zrušil opatření, které žádá negativní test před návratem do Česka

Soud zrušil jako nezákonnou část opatření ministerstva zdravotnictví, která po Češích paušálně žádá před návratem ze zahraničí negativní test na covid-19. Ministerstvo totiž podle soudního senátu nevysvětlilo, proč nepostačí občany podrobit opatřením teprve po jejich návratu. Rozsudek bude účinný od 5. dubna. Informoval o tom mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig. Ministerstvo se zatím k verdiktu nechtělo vyjádřit. S rozsudkem se teprve seznamuje, sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Vít Černý

Předseda soudního senátu Aleš Sabol uvedl, že soud nechce zlehčovat hrozby spojené s šířením covidu ani snahy exekutivy chránit lidské životy a zdraví. „Ani ve světle těchto hodnot však není možno rezignovat na základní principy právního státu a nelze omezit právo občanů České republiky na svobodný návrat do vlasti, aniž by to bylo bezpodmínečně nezbytné,“ zdůraznil.

Ministerstvo zdravotnictví výtky soudu prozatím nekomentovalo. Rezort prý rozsudek ještě oficiálně nedostal a seznamuje se s ním nyní prostřednictvím úřední desky soudu. „Po doručení rozsudku se s ním ministerstvo zdravotnictví seznámí důkladněji a zaujme k němu stanovisko,“ uvedla Peterová.

Úřad podle soudu nedoložil, zda nelze sledovaného cíle dosáhnout mírnějšími prostředky, zejména omezeními uvalenými na Čechy až po vstupu na území republiky. „Ministerstvo svůj postup zdůvodňovalo společnými pravidly na úrovni členských států Evropské unie přijatými ve formě doporučení Rady EU, ani ta však takto přísné požadavky ve vztahu k vlastním obyvatelům nepožadují, a naopak předpokládají, že stát ve vztahu ke svým občanům nesmí na požadavku absolvování testu před návratem trvat. Opatření tak ve výsledku nemá oporu ani v klíčovém podkladu, na základě něhož bylo ministerstvem přijato,“ sdělil soud.

Za zásadní přitom soud pokládá to, že opatření uspokojivě neřeší situaci těch, kterým v zahraničí před návratem do republiky vyjde test pozitivně. Stát jim podle Sabola v návratu paušálně brání, ačkoliv by části z nich bylo možné umožnit samostatný návrat například vlastním či zapůjčeným dopravním prostředkem s tím, že by se protiepidemickým opatřením podrobili až v Česku.

„Ministerstvo tedy, jakkoli zákaz vstupu vlastních občanů výslovně nezavádí, fakticky tyto občany nutí setrvávat v cizí zemi, respektive je pro případ návratu do České republiky vystavuje sankčním důsledkům spojeným s porušením povinností stanovených předmětným ochranným opatřením. Čeští občané tak fakticky mohou být trestáni za návrat do své vlasti,“ konstatoval soud. Podle něj je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

Soud dodal, že stanovením účinnosti na 5. dubna poskytl ministerstvu dostatečný časový prostor, aby případně obdobné opatření opětovně přijalo a zohlednilo v něm argumentaci z rozsudku.

Ministerstvo 15. března podmínilo vstup na české území předložením písemného potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku testu při návratu ze zemí se střední, vysokou a velmi vysokou mírou rizika nákazy koronavirem.