V Česku přibývá dobročinných závětí. Podporují seniory, děti i zvířata

Téměř 300 milionů korun propadlo loni státu po lidech bez dědiců a závěti. Podle dobročinných organizací přibývá ale i těch, kdo odkážou majetek na charitativní účely. Prostředky organizace využívají třeba na pomoc nemocným nebo seniorům.

Video Události
video

Události: Přibývá dobročinných závětí

Například majitel domu na pražském Žižkově odkázal majetek už za svého života Člověku v tísni. Jde o největší dar, jaký tato nezisková organizace dostala. „Nájemníky jsme tam nechali, o dům se dobře staráme a z toho nájmu platíme pomoc doma nebo ve světě. Některé dárce známe, s jednou paní se vídám už jedenáct let,“ popisuje vedoucí fundraisingu Člověka v tísni Tomáš Vyhnálek.

Podobně odkázali lidé jmenované organizaci v posledních pěti letech majetek za více než 10 milionů korun. Organizace se o tom většinou dozví až od notáře. Nedávno takovou dobročinnou závěť sepsal podnikatel Martin Hausenblas. „Já jsem si říkal, že když odkážu kus nadaci, může i po mojí smrti dělat něco pořádného a vracet to společnosti,“ komentoval své rozhodnutí.

Odhadem až 300 milionů korun připadne rovným dílem Ústecké komunitní nadaci a Nadaci Via. „Oni ve vašem odkazu mohou pokračovat. Tak jsme si řekli, co kdybychom získali dalších dvacet lidí z Česka, kteří to udělají také,“ dodává Hausenblas.

Milada Váňová zase ve své závěti myslí na psy bezdomovců a děti v Armádě spásy. „Peněz si nesmírně vážím a taky chci, aby každá koruna někde pomohla,“ zdůvodňuje.

Každý dar je vzácný

Lidé darováním často navazují na svoji dlouhodobou dobročinnost. Jiní se tak zase vyhýbají sporům v rodině. Přestože závěti uzavírá stále víc a víc lidí, ve srovnání se zahraničím je to stále málo. „Když se to rozhodnete otevřít před svojí rodinou, tak ne vždycky je to pro ně lehké,“ vysvětluje ředitel koalice Za snadné dárcovství Jan Gregor.

Knížky, peníze i autorská práva získala Nadace Olgy Havlové. Nedávno jim část majetku po herci Karlu Högerovi odkázala i jeho druhá žena Eva. „Pokud dárce přesně neřekl, na co by to mělo být použité, tak vždycky používáme na pomoc seniorům a lidem v hospicích. Každý dar, který takto obdržíme, je vzácný,“ uvádí ředitelka nadace Monika Granja.

Nové dárce motivuje Měsíc dobročinné závěti. Během něj je zhruba dvoutisícový poplatek za práci notáře každému vrácen.