Jeden kaplan denně navštíví i dvacítku pacientů. Nově budou moct nemocnice duchovní zaměstnat

Péče duchovních v nemocnicích je stále vyhledávanější. Jeden kaplan denně absolvuje v průměru pětadvacet návštěv pacientů. Ministerstvo zdravotnictví a zástupci církve se na začátku července dohodli na nových pravidlech pro práci duchovních. Stanou se zaměstnanci nemocnic, budou mít svoji s kancelář i kapli. Službu v současné době nabízí v České republice stovka nemocnic a hospiců.

Video Události v regionech (Brno)
video

Kaplani v nemocnicích

Zdroj: ČT24

Příkladem nemocnice, která služeb duchovního využívá, může být ta v Hodoníně. Jan Zapletal zde jako kaplan působí už devět let a zájem o jeho služby je vysoký – za pacienty dochází každý den.

„Převažují duchovní záležitosti, ale i rodinné problémy, například usmíření v rodinách, pacient se potřebuje mnohdy usmířit sám se sebou, přijmout nemoc, aby s ní dokázal lépe žít,“ vysvětluje.

Za měsíc absolvuje hodonínský kaplan až pět set návštěv, v průměru pětadvacet denně. V nemocnici dosud pracoval na dohodu – a to se teď změní. „Předpokládám, že od volného způsobu spolupráce přejdeme také na pevnou pracovní smlouvu,“ uvádí ředitel Nemocnice TGM Hodonín Antonín Tesařík.

O dohodu usilovaly církve osm let

Ke změně přispěla nedávná dohoda o duchovní péči ministerstva zdravotnictví a zástupců církve. Ta oficiálně stanovila pravidla práce nemocničních kaplanů nebo požadavky na jejich vzdělání.

O vzniku dohody církve s ministerstvem zdravotnictví jednaly už od roku 2007. Pro nemocnice z ní vyplývá také řada povinností, kaplanům musí zařídit kromě kanceláře i například místnost pro duchovní činnost s označením kaple.

 

„Záleželo velmi na osvícenosti a moudrosti personálu toho kterého oddělení,“ vzpomněl Daniel Ženatý dobu, kdy jako farář docházel do nemocnic. Někde se podle něj duchovní setkávali s prostorovými nebo časovými omezeními. Službu museli provádět v nedůstojných podmínkách, třeba na chodbě.  Personál také nevěděl, na co má nebo nemá farář právo.

„Tím, že dohoda dává standardy a určuje rámec, skýtá bezpečné prostředí pohybu a chování pro obě strany,“ doplnil Daniel Ženatý. V hodonínské nemocnici funguje kaple sedmým rokem. Bohoslužby se zde konají zhruba jednou za dva týdny.

První kaplan pomáhal v Motole

Služby kaplana nabízí na jihu Moravy podle údajů ministerstva zdravotnictví devatenáct nemocnic a hospiců v sedmi městech, v celém Česku pak ve zhruba stovce nemocnic a hospiců na sto čtyřicet kaplanů z deseti církví.

„Určitě by jich mohlo být víc. To ukotvení může pomoci. Samozřejmě je otázka, jak je zaplatit, každý není ochoten nebo nemá tu možnost tam chodit na půl den nebo na více dnů zadarmo,“ řekl Leo Zerhau z Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice.

Prvním zdravotnickým zařízením, kde nemocniční kaplanství začalo před více než deseti lety fungovat, byla Fakultní nemocnice Motol. Také v Thomayerově nemocnici je duchovní péče už roky součástí služeb pacientům, jejich příbuzným i personálu.