Ejpovický tunel měl být nejen nejdelší, ale i nejrychlejší. To se zatím nedaří, zkoušky dopadly špatně

Když se stavěl železniční Ejpovický tunel u Plzně, hovořilo se o něm i jako o zárodku budoucího zrychlování železnice. Konstrukce měla umožnit jízdu až dvousetkilometrovou rychlostí. Výsledek? Více než po půl roce provozu vlaky jezdí nanejvýš stodvacítkou. Po testech, které se zaměřily na chování troleje při průjezdu vlaku vyšší rychlostí, není na pořadu dne ani zrychlení na 160 km/h.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Rychlost 200 km/h se zatím na české železnici nezačne zkoušet

Ejpovický tunel se může chlubit řadou nej – je nejdelším i nejdražším železničním tunelem. Ale není nejrychlejším. Ejpovický tunel mohl být prvním úsekem železnice v Česku, kde se jezdí rychlostí až 200 km/h. Že tomu tak nebude, upozornil jako první web Zdropravy.cz.

Ke zvýšení povolené rychlosti ze současných 120 km/h bylo potřeba otestovat, jak působí průjezd vlaku na trakční vedení. Přestože první výsledky měření vypadaly nadějně, nakonec se ukázalo, že se trolej rozkmitala příliš.

„Podle výsledku testů jsou statické parametry trakčního vedení v pořádku, nicméně u dynamických parametrů jsme zaznamenali problémy při interakci mezi trakčním vedením a měřicím sběračem,“ shrnul mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař.

Ejpovický tunel je v českém prostředí unikátní, a to nejen svojí délkou. Má dva jednokolejné tubusy, které se v mnoha ohledech chovají jako samostatné tunely. Jednokolejný tunel na elektrizované trati, kde by se jezdilo více než 120 km/h, v Česku zatím není. Konstruktéři se musí vyrovnat s tím, že právě u stěn, kde je trakční vedení umístěno, působí při průjezdu vlaku – který před sebou tlačí vzduch podobně jako třeba v metru – největší síly a tlaky. Z měřicího vozu byly kmity ostatně vidět pouhým okem.

Technici nyní budou řešit, jak ve stísněných podmínkách napnout vedení ještě více, aby bylo možné v tunelu za čtyři miliardy začít jezdit alespoň kýženou stošedesátkou – a snad i uvažovat o dvoustovce. Další měření plánují železničáři na konec srpna.

Problémy s Ejpovickým tunelem mohou působit nicotně – případné zrychlení ze 120 na 160 km/h by vlakům ušetřilo jen asi půl minuty. SŽDC jde ale hlavně o princip. Jednak má být tunel její chloubou, je s 4150 metry nejdelším železničním tunelem v Česku a byl velmi drahý. A jednak chce SŽDC zrychlit vlaky i na jiných místech, v budoucnu má i ambici stavět vysokorychlostní tratě.