Mynářův penzion v Osvětimanech vznikl díky veřejným penězům. Dotace ale provázejí pochybnosti

Podnikání hradního kancléře Vratislava Mynáře v domovských Osvětimanech, kde vlastní lyžařský areál a provozuje wellness penzion, vyvolává závažné pochybnosti. Už dříve Reportéři ČT zjistili, že Mynář načerno vybudoval asi hektarový rybník a z něj zasněžuje svou sjezdovku. V případě penzionu, který postavil díky milionům z veřejných peněz, pak vyvstává podezření na porušení dotačních podmínek či zamlčení důležitých informací. Hrozí tak vrácení minimálně části dotací. Tématu se pro Reportéry ČT věnovali Adéla Paclíková a Vojtěch Srnka.

Video Reportéři ČT
video

Reportéři ČT: V kancléřově panství

Načerno vybudovaný rybník byl jedním problematickým osvětimanským projektem spojeným s Vratislavem Mynářem, ještě problematičtěji se jeví ty, na které se vyplácely veřejné peníze.

Důležitým prvkem v celé věci je spolek Chřibák, který v roce 2006 založilo několik lidí z Osvětiman v čele s Mynářem. Do svých stanov si spolek zapsal, že jeho cílem je mapování, koordinace, rozvoj a zajištění bezpečného provozu sportovního areálu určeného pro zimní sjezdové lyžování a letní rekreaci. Tento areál provozuje hradní kancléř. Jinak řečeno spolek Chřibák v čele s Vratislavem Mynářem se tehdy rozhodl podporovat soukromé podnikání Vratislava Mynáře.

Dnes se osvětimanský areál hradního kancléře skládá ze dvou hlavních částí – lyžařské sjezdovky a tříhvězdičkového penzionu s wellness centrem. V něm má Mynář své hlavní sídlo, slavil tu svou druhou svatbu a několikrát tu pobýval i prezident Miloš Zeman.

Při výstavbě zdejšího areálu Mynářovi zásadně pomohly veřejné dotace. První z nich získal právě spolek Chřibák, a to na výstavbu turistické ubytovny. Ve stejném roce, v jakém byl založen, mu ji přiklepli poslanci během projednávání rozpočtu. Dotaci vyřizovalo ministerstvo školství a byla určena výhradně pro spolky a pro obce.

Mynář nedávno ve videoodpovědi na otázky Reportérů ČT popsal, že se občanskému sdružení Chřibák podařilo získat jednorázovou dotaci, která však stačila pouze na to, aby se udělala hrubá stavba a střešní plášť. „Následně se žádná dotace občanskému sdružení nepodařila získat. Projekt v tomto stavu několik let chátral a zatékalo do něj,“ uvedl.

Hrubá stavba ubytovny měla stát celkem 17 milionů korun. Spolek Chřibák ji postavil hned vedle už zmíněného Mynářova lyžařského areálu, na pozemku, který mu patří. Stavební povolení za spolek Chřibák pak vyřizoval sám Mynář.

V době, kdy ministerstvo spolku Chřibák dotaci na ubytovnu pro sportovce definitivně přidělilo, se začala chystat další dotační žádost. Tentokrát šlo o evropskou dotaci z regionálního operačního programu. Týkala se té samé budovy, jenže už nebyla určena na ubytovnu pro sportovce, ale na tříhvězdičkový penzion s wellness centrem. O dotaci pak nežádal spolek Chřibák, ale firma Clever Management, jež patří přímo Vratislavu Mynářovi.

„Jednalo se především o dostavbu určitých stavebních projektů, jako je dokončení restaurace, ubytovací části, wellness, fitness, instalace sauny nebo hydromasážní sprchy,“ přiblížila vedoucí odboru kontroly a plateb Regionálního operačního programu Střední Morava Dana Koplíková.

Mynářova firma nakonec získala z evropských fondů šest milionů korun. K příběhu projektu turistické ubytovny, ze které se stal wellness penzion, sám hradní kancléř ve zmíněném videu uvedl, že se nenašel žádný investor, který by ve stavbě pokračoval. „Stál jsem před rozhodnutím, které jsem vyřešil tím, že jsem požádal svého společníka a kamaráda, zda bychom naše soukromé prostředky neinvestovali do tohoto projektu a nedotáhli ho do zdárného konce. Kolega souhlasil, založili jsme soukromou společnost, nainvestovali naše soukromé peníze a hrubou stavbu ubytovny jsme předělali na penzion,“ popsal.

O čem však hradní kancléř nemluví, je, že z evropských fondů dostal na dostavbu penzionu šest milionů. Dohromady s první dotací od ministerstva školství ve výši 13 milionů to je celkem 19 milionů z veřejných peněz.

Cesta k dotacím vede přes porušení pravidel

Při čerpání těchto dotací přitom došlo k porušení hned několika pravidel. V první řadě jde o to, že se spolek Chřibák zavázal, že ubytovnu po dobu 10 let dále nepronajme. Jenže budovu ubytovny pronajal dál. Smlouvu o pronájmu uzavřel jen několik měsíců po vyčerpání dotace od ministerstva školství, a to s již zmíněnou Mynářovou firmou Clever Management.

„Pronájem objektu v desetileté době udržitelnosti je jednoznačně v rozporu s dotačními pravidly,“ tvrdí právník Transparency International Petr Leyer. „Pokud se nezměnily podmínky dotace ex post, tak pochopitelně by byly dotační podmínky porušeny a v takovém případě mělo být občanské sdružení nějakým způsobem sankcionováno, například v podobě vrácení dotace,“ dodal legislativní expert Nadačního fondu proti korupci Ondřej Závodský. Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové se žádná z podmínek dotace neměnila.

Spolku Chřibák teď hrozí, že dotaci ve výši 13 milionů bude muset vrátit. A bez problému není ani druhá, šestimilionová evropská dotace, o kterou žádala firma Clever Management. Ta totiž v žádosti zamlčela, že na stejnou budovu už jedna dotace byla vyplacena.

„V té době, v roce 2009, až do ukončení projektu, nám tato informace nebyla známá, i když žadatel v rámci projektové žádosti měl uvést, zda projekt, který k nám předkládá do regionálního operačního programu, nedoplňuje nebo nenavazuje na jiné projekty,“ poznamenala vedoucí odboru kontroly a plateb ROP Střední Morava Koplíková. „Ale firma Clever Management nás o tomto neinformovala. Pokud bychom tuto informaci měli, tak bychom vyzvali k součinnosti ministerstvo školství,“ doplnila.

Kdyby se tak stalo, ministerstvo školství by se dozvědělo, že budovu nedostavěné ubytovny má od spolku Chřibák v rozporu s dotačními pravidly pronajatou firma Clever Management. A mohlo by už tehdy chtít první třináctimilionovou dotaci vrátit. Proč Mynářova firma v žádosti o evropskou dotaci zamlčela, že už jednu poskytlo ministerstvo školství, jsme se chtěli zeptat přímo hradního kancléře. Naši žádost o rozhovor ale opakovaně odmítl. Když zahlédl štáb Reportérů ČT v bráně Pražského hradu, otočil se a rychlým krokem odešel.

„Jestliže někdo uvedl skutečnost, kterou uvádí ten dotační orgán v omyl, tak samozřejmě pak to velký problém je. Koneckonců i s některými podstatně většími mediálními kauzami jsme se setkali s tím, že osoby zodpovědné za uvádění někoho v omyl jsou trestně stíhány,“ poznamenal Závodský.

Stavební povolení předcházející změně v územním plánu

Chřibák, za který Mynář vystupoval, postavil v Osvětimanech ještě další projekty z dotačních peněz. Konkrétně šlo o rekonstrukci zdejšího fotbalového stadionu, výstavbu fotbalových kabin a také víceúčelového hřiště. To se nachází u Mynářova penzionu, který ho nabízí svým hostům. Také tento projekt nebyl úplně v pořádku. Třináct milionů korun totiž dostal Chřibák na základě stavebního povolení, které bylo v rozporu s územním plánem. Ten se totiž pro dotčené objekty hřišť a kabin změnil až více než tři měsíce poté.

Jak je možné, že Chřibák získal stavební povolení čtvrt roku předtím, než se změnil územní plán? „Jediné, co lze s jistotou za naši stranu uvést, je, že předmětná rozhodnutí jsou s ohledem na časový odstup již nepřezkoumatelná,“ řekl vedoucí odboru výstavby obecního úřadu Boršice Milan Zelinka.

Stavební povolení bylo zásadní pro to, aby Chřibák od ministerstva dotaci definitivně získal. Expert na stavení právo Jan Lehký nicméně upozorňuje, že takové povolení by bylo nezákonné, a to z toho důvodu, že vlastně neexistovaly podmínky v územním plánu, na základě kterých by mohla být taková stavba povolena.

Kancléř Mynář na otázky k tématu odpovídat nechtěl. Prý kvůli tomu, že podal stížnost na reportáž o svém rybníku. Reagoval pouze SMS zprávou. „Mám odůvodněné obavy, že i poskytnutí jednoduchého vyjádření – že si nejsem vědom žádného pochybení, dotační titul slouží svému účelu a díky našemu zásahu nedošlo ke zmaření prostředků, které stát do projektu investoval – by opět bylo zneužito k účelové manipulaci. Nebudu proto na otázky odpovídat,“ napsal.

„Já si myslím, že jsme nic neporušili, zatím jste také nic nikde nezjistili, alespoň si myslím,“ reagoval předseda spolku Chřibák Otakar Berka.

Mluvčí ministerstva školství nicméně uvedla, že se v současné době zabývají podnětem na případné porušení dotačních podmínek. „Pokud tedy shledáme, že k tomuto porušení mohlo dojít, tak tu celou věc, a to v souladu se zákonem, předáme příslušnému finančnímu úřadu, který má prošetření situace v gesci,“ doplnila.